Τοπικές ειδήσεις

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ :ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Ο Δήμος Αρριανών ολοκλήρωσε την προμήθεια δύο νέων υδατοδεξαμενών πόσιμου νερού που τοποθετήθηκαν στους οικισμούς της Δαρμένης και της Άνω Δροσίνης

Πρόκειται για δύο σύγχρονες δεξαμενές πόσιμου νερού για τιςανάγκες ύδρευσης των οικισμών, ώστε να εξασφαλίζουν επάρκεια σε νερό αποκτώντας επιπλέον και υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Οι ταμιευτήρες έχουν κυλινδρικό σχήμα, στεγανή σκεπή, ενώ στο εσωτερικό τους υπάρχει ειδικός σάκος στεγανοποίησηςκαι κατάλληλη διάταξη για τον καθαρισμό τους και την εκκένωσή τους καθώς επίσης και ανθρωποθυρίδα επιθεώρησης

Διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, πλήρη και ασφαλή στεγανοποίηση και όλα τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι απόλυτα κατάλληλο για χρήση και αποθήκευση πόσιμου νερού.

Η προσπάθεια του δήμου για να εξασφαλίσει επαρκή και ποιοτικό πόσιμο νερό θα συνεχιστεί μέχρι να καλυφθούν οι ανάγκες και των 57 οικισμών που υπάρχουν στην επικράτεια του Δήμου.

Back to top button