ΚοινωνίαΤοπικές ειδήσεις

Αλλάζουν όψη κυκλοφοριακές νησίδες της Κομοτηνής κοντά στο Εμπορικό Κέντρο

Διαγωνισμός για την ανάπλαση κυκλοφοριακών νησίδων στην Κομοτηνή

O Δήμος Κομοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης 549.761 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η υποβολή των προσφορών λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2021, στις 13:00 μ.μ. και η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου, στις 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός
θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο Δήμος Κομοτηνής σχεδιάζει να αναβαθμίσει αισθητικά κυκλοφοριακές νησίδες – κυκλοφοριακούς κόμβους σε διάφορα σημεία της πόλης και συγκεκριμένα:
Α. Κόμβος του ΟΑΕΔ στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου, Ρωσίδη, Ξάνθης, Πλάτωνος.
Β. Κόμβος στη συμβολή των οδών Κυκλάδων, Μαρίνου Σαχαρίδη, Βιστωνίδας και Κων/νου Αντωνιάδη.
Γ. Κόμβος στη συμβολή των οδών 29ου Συντάγματος Πεζικού και Μάνου Χατζηδάκη.
Δ. Κόμβος στη συμβολή των οδών Ευξείνου Πόντου, Γεωργίου Παπανδρέου και Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Ε. Κόμβος στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
Αντικείμενο της μελέτης είναι ο ανασχεδιασμός των «κόμβων – κεντρικών νησίδων
κόμβων» με σκοπό την αισθητική τους αναβάθμιση, την αναβάθμιση της γενικής εικόνας των περιοχών που βρίσκονται, την παροχή ασφάλειας στους χρήστες τους.

Όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου τα διάφορα στοιχεία διαμόρφωσης της κεντρικής νησίδας του κόμβου αποτελούν σημεία εστίασης που πρέπει να ενθαρρύνουν την κυκλοφορία με χαμηλές ταχύτητες και να
αποθαρρύνουν τους πεζούς να διασχίζουν την κεντρική νησίδα.

Back to top button