ΑυτοδιοίκησηΚοινωνίαΚορυφαία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κομοτηνής

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενη/ο ότι ο Δήμος Κομοτηνής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα με τη μέθοδο της Τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:  

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης25ΧΧ
2Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)25ΧΧ
3Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες12 Χ
4Προληπτική ιατρική για την Τρίτη ηλικία25 Χ
5Άθληση στην Τρίτη ηλικία25 Χ
6Τοπική Ιστορία25 Χ
7Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες25 Χ
8Αγροτική Επιχειρηματικότητα -Marketing Αγροτικών Προϊόντων25 Χ
9Βασικά Τούρκικα Α150Χ 
10Βασικά Τούρκικα Α2 Χ 
11Βασικά Αγγλικά Α1 Χ 
12Βασικά Αγγλικά Α2 Χ 
13Βασικά Βουλγαρικά Α1 Χ 
14Βασικά Βουλγαρικά Α2 Χ 
15Βασικά Γερμανικά  Α1 Χ 
16Βασικά Γερμανικά Α2 Χ 
17Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) Χ 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 25310 22589

Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρίτου και Στουκόπουλου

Email: vivkomot@otenet.gr                                             

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.            

Back to top button