ΑυτοδιοίκησηΚορυφαία

Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής

Κατά την συνεδρίαση της 20ης Σεπτεμβρίου 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής με την υπ΄αριθ. 133/2021 Απόφασή του ενέκρινε τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  1. Τον καθορισμό μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν του στρατιωτικού πρατηρίου Κομοτηνής.
  2.  Τον καθορισμό δύο (2) θέσεων στάθμευσης στο ξενοδοχείο «ΑΝΑΤΟΛΙΑ», σε σημείο που θα καθορίσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής.
  3. Την επέκταση του υφιστάμενου χώρου φορτοεκφόρτωσης κατά πέντε (5) μέτρα επί της οδού Δημοκρίτου αριθ. 52.
  4. Την αύξηση σε 6,32 μέτρα μήκους της εγκεκριμένης θέσης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης κάθε οχήματος μπροστά από τη δίοδο πρόσβασης στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης οικοδομής επί της οδού Ξ. Φιλιππίδου 3-5.
  5. μίας (1) ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της Λεωφόρου Ηρώων 46 & Ανδρονίκου.
  6. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης κάθε οχήματος μπροστά από τη δίοδο πρόσβασης του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης σε οικοδομή επί της οδού Καβάφη 32.
  7. Τον καθορισμό μίας (1) ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Δημοκρίτου 18.
  1. Τον καθορισμό μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της Γρ. Μαρασλή έμπροσθεν του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής.
Back to top button