ΚοινωνίαΤοπικές ειδήσεις

Στο myKEPlive του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Δήμος Κομοτηνής

Εξυπηρέτηση πολιτών με βιντεοκλήση σε καθορισμένο ραντεβού

Ο Δήμος Κομοτηνής περιλαμβάνεται στους 26 νέους Δήμους της χώρας που έχουν ενταχθεί στο myKEPlive προκειμένου οι πολίτες να εξυπηρετούνται μέσα από ραντεβού με βιντεοκλήση σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η χρήση της τεχνολογίας για την έκδοση πιστοποιητικών και  εγγράφων  μειώνει αισθητά τη φυσική παρουσία, συμβάλλει στην τήρηση των μέτρων υγειονομικής προστασίας μέσα στην περίοδο της πανδημίας και διευκολύνει σημαντικά τους πολίτες που δεν μπορούν να προσέλθουν ή βρίσκονται εκτός των ορίων του Δήμου.

Το ΚΕΠ0593 του Δήμου Κομοτηνής στην Πλατεία Ειρήνης εντάχθηκε στην ομάδα των myKEPlive και οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα για τη χρήση του, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέσω του myKEPlive παρέχονται διαδικασίες υψηλής ζήτησης μέσω τεσσάρων θεματικών υπηρεσιών: 1) Πληροφόρηση- Αίτηση, 2) Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, 3) Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρία, 4) Εξυπηρέτηση από τον Δήμο σας. Οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα και ρυθμίζουν το ραντεβού τους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους στο Taxisnet. Κατά τη χρήση της υπηρεσίας δεν αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, ενώ οι τηλεδιασκέψεις με τους υπαλλήλους των ΚΕΠ δεν καταγράφονται. Στη σημερινή έναρξη της λειτουργίας του myKEPlive στην Κομοτηνή οι πολίτες ήδη ανταποκρίθηκαν στην τηλεδιάσκεψη κι έκαναν χρήση της νέας εφαρμογής.

Οι ενδιαφερόμενοι πλέον μπορούν να εισέρχονται στην παρακάτω διεύθυνση, να επιλέγουν τη θεματική κατηγορία υπηρεσιών, να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και να ολοκληρώνουν την κράτηση. Στη συνέχεια, επιλέγουν ημερομηνία και ώρα για το ραντεβού και συνδέονται με βιντεοκλήση: https://www.gov.gr/ ή το https://www.gsis.gr/.

Back to top button