ΑυτοδιοίκησηΚορυφαία

Κομοτηνή: δημιουργείται Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών για την έγκαιρη ενημέρωσή τους σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης λόγω πυρκαγιών

Μέχρι τις 12 Ιουλίου 2023 παρακαλούνται οι πολίτες που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες (ΑμεΑ, υπέργηροι κλπ), οι προσωπικοί βοηθοί ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, εφόσον επιθυμούν, να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση  την επιθυμία τους να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών που θα σχηματιστεί για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίησή τους σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών στην περιοχή που διαβιούν.

Στο Μητρώο εντάσσονται μόνο όσοι πολίτες διαβιούν σε συγκεκριμένους Οικισμούς ή Πολεοδομικά τμήματα που συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις.  

Οικισμός ΓρατινήςΟικισμός Κάλχα|Οικισμός ΣαρακηνήςΟικισμός ΜύτικαΟικισμός Μεγάλης ΆδαςΟικισμός ΙάμποληςΟικισμός ΤυχηρούΟικισμός ΝυμφαίαςΟικισμός ΠανδρόσουΟικισμός ΚαρυδιάςΟικισμός ΣυμβόλωνΟικισμός ΣτυλαρίουΟικισμός Σιδηράδων

Η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, θα είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους ως προς την επεξεργασία στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα (προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα).

Επιπλέον, στην Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία επικοινωνίας, η ακριβής διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, Οικισμός), η κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση, κλπ) και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών προσώπων. Επίσης θα πρέπει να σημειώνεται το μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησής τους (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κλπ), και επιπλέον αν απαιτείται ιατρική φροντίδα (π.χ. παροχή οξυγόνου κλπ) κατά την παραμονή τους στα σημεία προορισμού.

Η Υπεύθυνη Δήλωση με όλα τα στοιχεία αποστέλλεται:

Α) Ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Για το Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών» προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κομοτηνής (Ταχ. Διεύθυνση: Πλ. Βιζυηνού 1,Ταχ. Κώδ.: 69133, τηλ. 2531352499.

Β) Με κατάθεσή της αυτοπροσώπως στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Κομοτηνής.

Γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες, μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στο email: dkomot@otenet.gr

Back to top button