ΕκκλησίαΚορυφαία

Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας Κομοτηνής :το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας του Πάσχα και της Διακαινησίμου

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 10-04-2023 :

07:00. Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Ὁ Σεβασμιώτατος θὰ τελέσει τὴν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στὴν Ἱερά Μονή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Πανδρόσου.

19:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστα­τήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σαππῶν.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ, 11-04-2023 :

07:00. Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

10:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά τελέσει τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας.

11:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά τελέσει τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στὸ Ἵδρυμα Χρονίως Πασχόντων «Ἅγία Μαρίνα», στὸν οἰκισμό Ροδίτη.

19:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἰάσμου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ, 12-04-2023 :

07:00. Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

Ὁ Σεβασμιώτατος θά τελέσει τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου ὡς ἑξῆς :

10:00. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου τῆς 29ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικοῦ.

11:00. Στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς.

17:00. Στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς.

17:00. Εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τελεῖται τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου καί ἐν συνεχείᾳ ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Πέμπτης. 

19:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατή­σει στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Κομοτηνῆς.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ, 13-04-2023 :

07:00. Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργή­σει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς.

Σημείωσις: Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς καί ἀπό ὥρας 06:00 ἕως 07:00 θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιά τούς ἐργαζομένους.

19:00. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χορο­στα­τήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14-04-2023 :

08:30. Αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι καὶ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς.

17:00. Περιφορά τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου στό Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνῆς.

18:00. Περιφορά τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου στὶς Φυλακές Κομοτηνῆς.

19:00. Ἡ Ἀκολουθία Ἱεροῦ τοῦ Ἐπιταφίου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστα­τήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

21:00. Ἔξοδος Ἱεροῦ Ἐπιταφίου. Δέηση στὸ Ἡρῶο τῆς πόλεως μὲ τὴ συμμετοχή τῶν Ἐπιταφίων τῶν Ἐνοριῶν τῆς πόλεως.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ, 15-04-2023 :

07:00. Ἑσπερινός καὶ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ Σεβασμιώ­τατος θά ἱερουργή­σει στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς. 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ:

Ὁ Σεβασμιώτατος θὰ τελέσει τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως ὡς ἑξῆς :

20:00. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου τῶν Φυλακῶν Κομοτηνῆς.

20:30. Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεή­μονος τοῦ Γεν. Νοσοκομείου Κομοτηνῆς.

21:00.  Στόν Ἱερό Κοιμητηριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Κομοτηνῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ, 16-04-2023 :

23:00. Ἡ Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

24:00. Ἡ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ:

10:00. Ἔνδυση Σεβασμιωτάτου κατά τὸ Πατριαρχικό Τυπικό, Ἱερά Λιτανεία ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου διὰ τῶν ὁδῶν Θ. Σοφούλη, Φρουρίου, Σωκράτους καὶ Ἐλ. Βενιζέλου. Στὴ συνέχεια ἡ τέλεση τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 17-04-2023 :

07:00. Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στὴν Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος.

19:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Ξυλαγανῆς.

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 18-04-2023 :

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκ­κλήσιο Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Πολυάνθου.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 19-04-2023 :

19:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Γρατινῆς.

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 20-04-2023 :

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Ζωοδόχου Πηγῆς Γρατινῆς.

19:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Ζωοδόχου Πηγῆς Μέστης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 21-04-2023 :

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν πανηγυ­ρίζοντα Ἱερό Κοιμητη­ριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Κομοτηνῆς.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ, 22-04-2023 :

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στὴν Ἱερά Μονή Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη Παπικίου Ὄρους.

18:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θὰ χοροστατήσει κατά τὴν Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν ἑορτάζοντα Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Προσκυνητῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ, 23-04-2023 : ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στό πανηγυρίζοντα Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς.

11:30. Ὁ Σεβασμιώτατος θά τελέσει ἐπιμνημόσυνη δέηση στὸ Ἡρῶο τῆς Ξυλαγανῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπό τῶν Βουλγάρων ἀναιρεθέντων 29 Ξυλαγανιωτῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ, 24-04-2023 :

07:00. Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Παναγίας «Ἄξιον Ἐστί» τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων καί ἐν συνεχείᾳ θά κηρύξει τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ 7ου Γενικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου, προστάτης τοῦ ὁποίου ἀνεκηρύχθη ὁ Ἅγιος Κύριλλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Ἀδριανου­πολίτης.

Back to top button