Αγροτικά νέαΚορυφαία

Δυναμικά κατεβαίνει η “Δημοκρατική Σύμπραξη Γεωτεχνικών” για το ΓΕΩΤΕΕ Θράκης

ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ.

Για ένα ΓΕΩΤΕΕ σύγχρονο, δυναμικό και ανανεωμένο, ικανό να ανταποκριθεί στις καθημερινές προκλήσεις των μελών του και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Τα εκλογικά τμήματα είναι στα Γραφεία των Διευθύνσεων Αγροτικής Oικονομίας & Κτηνιατρικής σε Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Η ψηφοφορία διαρκεί από 08:00 έως 18:00.

Ψηφίζουμε για 1) κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, 2) Διοικούσα Επιτροπή παραρτήματος Θράκης, 3) Αντιπροσώπους των κλάδων. Ο τρόπος ψηφοφορίας ποικίλει στα παραπάνω, γι΄αυτό οι συνάδελφοι να δώσουν βάση στις οδηγίες της εφορευτικής επιτροπής.

5 παρεμβάσεις για το ΓΕΩΤΕΕ Θράκης του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ!

  1. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ

Έμφαση στην συμμετοχή τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα στα όργανα διοίκησης, σε επιτροπές και ομάδες εργασίας. Στήριξη όλων των συναδέλφων, χωρίς αποκλεισμούς. Στην υπηρεσία του κάθε μέλους, με διαφάνεια, ανοικτότητα και διαβούλευση. Με ήθος και αξίες.

  • ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Ενίσχυση και κινητροποίηση νέων συναδέλφων να συμμετέχουν στις διαδικασίες, στις συζητήσεις και τις εργασίες του επιμελητηρίου. Επιτακτική ανάγκη για αέρα ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, όχι κατ’ ανάγκη ηλικιακή αλλά κυρίως ανανέωση ιδεών, νοοτροπίας και κουλτούρας.

  • ΣΥΓΧΡΟΝΟ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ

Yλοποίηση Ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων Έρευνας & Καινοτομίας. Συνεργασία με εταίρους στο εξωτερικό, υιοθέτηση καλών πρακτικών, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τρόπου διοίκησης και λειτουργίας. Κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των γεωτεχνικών.

  • ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ

Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (online geotee, eServices) και του website. Συμβουλευτική εύρεσης απασχόλησης και σταδιοδρομίας. Συνεργασία με ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ και άλλες πλατφόρμες για θέσεις εργασίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και ομάδες εργασίας στοχευμένα σε επίκαιρα και τοπικά θέματα.

  • ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ

Μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και γεωτεχνικών. Πρωταγωνιστικό ρόλο στο οικοσύστημα αγροδιατροφής. Συνεργασία με άλλους κλάδους, πχ. Υγείας, Τουρισμού, για την δημιουργία συνεργειών και αντιμετώπιση των προκλήσεων διεπιστημονικά.

Γιάννης Αμαραντίδης

Γεωπόνος, Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Επικεφαλής – Υποψήφιος Δημοκρατικής Συμπαράταξης Γεωτεχνικών στο Παράρτημα Θράκης

Back to top button