Δ.Π.Θ.-ΠανεπιστήμιοΚορυφαία

Αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καθηγητής Φώτιος Μάρης – ορίστηκαν οι τέσσερις Αντιπρυτάνεις

Ο κ. Φώτιος Μάρης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, είναι ο νέος Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.
Στο ΦΕΚ αριθ. 4/2009 τ. ΥΟΔΔ δημοσιεύτηκε η διαπιστωτική πράξη Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/25927/2643 για την Εκλογή Πρύτανη και τον ορισμό τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Οι ορισθέντες Αντιπρυτάνεις είναι:

  1. Μαρία Γρηγορίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
  2. Κωνσταντίνος Χαλιορής, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  3. Γεώργιος Μπρούφας, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
  4. Βασίλειος Γούργουλης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
    Η θητεία του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης λήγει την 31η Αυγούστου 2026.
Back to top button