ΑστυνομικάΚορυφαία

60 τόνους λεμόνια από την Τουρκία κατάσχεσαν οι αρχές στο Τελωνείο Κήπων λόγω φυτοφαρμάκων σε έξι μήνες

Οι Γεωπόνοι-Φυτοϋγειονομικοί και Ποιοτικοί ελεγκτές του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου προχώρησαν στη δέσμευση και ακολούθως στην απόρριψη (μέσω επαναποστολής ή καταστροφής) ακατάλληλων προς εισαγωγή φορτίων, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα, μετά από τακτικούς και έκτακτους ελέγχους (βάσει Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας) που πραγματοποίησαν στο Συνοριακό Σημείο Ελέγχου Κήπων, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2022 έως 31/12/2022. Τα συγκεκριμένα φορτία είχαν προορισμό διάφορες χώρες της Ε.Ε και την Ελλάδα.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥΠΟΣΟΤΗΤΑ(ΚΙΛΑ)ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣΠΕΡΙΟΔΟΣΠΡΟΕΛΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΓΩΓΗ
ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ14000 ΚΙΛΑΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝΙΟΥΛΙΟΣ 2022ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ20500 ΚΙΛΑΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ20500 ΚΙΛΑΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ20500 ΚΙΛΑ  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Back to top button