ΚοινωνίαΤοπικές ειδήσεις

Με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΔΠΘ συνεργάζεται ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών-Για την στήριξη των κοινωνικών δομών του

Μία νέα περίοδο στενής και ουσιαστικής συνεργασίας ξεκινά
ανάμεσα στον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών και στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης , μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαρωνείας – Σαπών με την πρακτική άσκηση δέκα φοιτητών/ -ριών του
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας σε κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του
Δήμου.
Ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών έχει ως προτεραιότητα του την
ενίσχυση και αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής του και η επένδυση
σε νεανικό επιστημονικό δυναμικό αποτελεί βασική στόχευση του.
Οι φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης θα παρέχουν
σημαντική βοήθεια και υποστήριξη στην διεκπεραίωση των
υποχρεώσεων του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού του Δήμου στους παιδικούς σταθμούς, στο Κέντρο
Κοινότητας και στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, οι οποίες είναι
ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της σημερινής δύσκολης συγκυρίας και
εξαιτίας του κορωνοϊού.

Back to top button