Την μονιμοποίηση των καθηγητών ειδικής αγωγής ζητά η ΕΛΜΕ Ροδόπης

Το αίτημα της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που τοποθετήθηκαν στα σχοελία το 2020 ζητά με επιστολή της που εστάλη στην ΟΛΜΕ και τα σχολεία του Νομού η ΕΛΜΕ Ροδόπης .Στην επιστολή αναφέρεται:

ΘΕΜΑ: ««Δόκιμοι» εκπαιδευτικοί και ακύρωση μονιμοποιήσεων εν αναμονή αξιολόγησης;»

ΝΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ/ΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Την Δευτέρα 28/11/22 η υφυπουργός παιδείας, κ. Μακρή, μετά από επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, επιβεβαίωσε όσα ο είπε ο Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ, κ. Κόπτσης, στη συνάντηση που έγινε την Παρασκευή 25/11 στο Υπουργείο, στο πλαίσιο της κινητοποίησης των εκπαιδευτικών σωματείων για την άμεση μονιμοποίηση των διορισθέντων του ’20. Η υφυπουργός παιδείας δήλωσε ότι: Οι διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που εξέδωσαν Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι άκυρες και θα ανακληθούν. Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης της χώρας προχωρούν σε ανάκληση των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης δόκιμων εκπαιδευτικών που εξέδωσαν. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ θα πραγματοποιηθεί κατά  την τρέχουσα σχολική χρονιά. Η απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως είναι να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της αξιολόγησης του νόμου 4823/2021 και για τους νεοδιόριστους δόκιμους εκπαιδευτικούς ΕΕΠ-ΕΒΠ, αναφορικά με τη μονιμοποίησή τους.

Τον Αύγουστο του 2022 συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διετία  των δόκιμων νεοδιόριστων συναδέλφων της Ειδικής Αγωγής. Με βάση τον νόμο 4589/2019 με  τον οποίο πραγματοποιήθηκαν  οι διορισμοί στην εκπαίδευση, θα έπρεπε να ολοκληρωθεί από τις Διευθύνσεις η μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών αυτών.

Η σχετική πράξη μονιμοποίησης εκδίδεται  από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου μέσα σε δύο (2) μήνες από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας. Η δοκιμαστική  περίοδος των νεοδιόριστων έληξε στις 19/8/2022, επομένως η διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης έπρεπε να είχε εκδοθεί το αργότερο έως τις 19/10/2022. 

Τελικά ευθέως και ευθαρσώς αυτό που γίνεται φανερό είναι ότι επιδιώκεται η διαδικασία των μονιμοποιήσεων να ολοκληρωθεί μόνο εφόσον ετοιμαστεί και προχωρήσει η ατομική αξιολόγηση, με χρήση και τον ν.4589/19 του ΣΥΡΙΖΑ/Γαβρόγλου, ο οποίος προβλέπει Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό κριτηρίων για την μονιμοποίηση των «δοκίμων» στη διετία.

Παράλληλα  σύμφωνα όμως με την παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 4997/2022 σύμφωνα με το οποίο: 1. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 5Α, ως εξής:
«5Α. Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που διορίστηκαν τα έτη 2019 έως και 2021 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, ακόμα και αν δεν υλοποιήθηκε η διαδικασία αξιολόγησής τους του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’, η οποία απαιτείται για τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και τις παρ. 7 του άρθρου 66 και 3 του άρθρου 78 του παρόντος, μπορούν να είναι υποψήφιοι και να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και να τοποθετούνται σε αυτές, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη σχετική διαδικασία και επιλεγούν.». Δηλαδή ενώ είναι ικανοί για να διεκδικήσουν θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης ταυτόχρονα δεν είναι μόνιμοι διότι έπεται η αξιολόγησή τους και γιατί όχι η επανεξέταση της «ικανότητας», άρα και της μονιμότητάς τους.

Ως ΕΛΜΕ ΡΟΔΟΠΗΣ απαιτούμε  το ΥΠΑΙΘ να προχωρήσει άμεσα τις σχετικές διαδικασίες για την μονιμοποίηση των όλων των συναδέλφων Ειδικής Αγωγής που διορίστηκαν τον Αύγουστο του 2020. 

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ  Ροδόπης

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

           Βασιλειάδης Μιχάλης                                                                 Λίτσος  Ευάγγελος

Exit mobile version