ΚορυφαίαΑγροτικά νέαΕλλάδα

ΤΕΕ Θράκης :επιμένει στην κατασκευή του Φράγματος του Κομψάτου ως «εμβληματικού έργου” για τη Ροδόπη(web tv)

«Ο αγροτικός τομέας  αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και βασική προτεραιότητα για την ανάπτυξη της Π-ΑΜΘ» δήλωσε στην εκπομπή Αγροτική Ματιά της ALFA TV και στον Σάκη Αντωνίου ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ Θράκης Δημήτρης Λουρίκας. Μάλιστα η θέση αυτή εμπεριέχεται στην πρόταση που το ΤΕΕ Θράκης υπέβαλλε στην Διακομματική Επιτροπή και κατά το μεγαλύτερό της μέρος συμπεριελήφθη στο Πόρισμα της πλειοψηφίας το οποίο και εγκρίθηκε από την Ελληνική Βουλή .

«Προτεραιότητα για την Π-ΑΜΘ θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα με στόχο την παραγωγή τροφίμων, φυτικής και ζωικής προέλευσης, υψηλής ποιότητας με ευέλικτες δομές συσκευασίας – μεταποίησης.» ανάφερε ο κ Λουρίκας προτάσσοντας μία σειρά από υποδομές μεταξύ των οποίων και το Φράγμα στον ποταμό Κομψάτο.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ είπε πως το φράγμα ύψους 120 εκ ευρώ θα πρέπει να προσχωρήσει παράλληλα με τη μελέτη και στη συνέχεια προκήρυξη της κατασκευής των συνοδών αρδευτικών δικτύων ύψους 200 εκ ευρώ.

Το ΤΕΕ επιμένει επίσης στην πρόταση για μετατροπή του ανενεργού Εργοστασίου Ζάχαρης Ορεστιάδας σε εργοστάσιο παραγωγής βιοαιθανόλης κάτι που ο Πρόεδρος του ΤΕΕ επανέλαβε και στην εκπομπή .

Οι προτάσεις του ΤΕΕ για την Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα έτσι όπως αυτές υποβλήθηκαν στη Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη.:

Ο αγροτικός τομέας (γεωργία-κτηνοτροφία-δασοκομία-αλιεία) αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και βασική προτεραιότητα για την ανάπτυξη της Π-ΑΜΘ καθώς:

α) απασχολεί το 26,4% του εργατικού δυναμικού, ποσοστό υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου εθνικού,

β) συμμετέχει στη διαμόρφωση της ΑΠΑ της περιφέρειας με ποσοστό 8%, διπλάσιο του αντίστοιχου εθνικού,

γ) έχει έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα με τον τομέα των τροφίμων να συμμετέχει με ποσοστό άνω του 22% στις εξαγωγές της Π-ΑΜΘ,

δ) εμφανίζει ισχυρές διασυνδέσεις με άλλους τομείς όπως υπηρεσίες μεταφοράς, χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο, επιχειρήσεις εισροών όπως γεωργικά μηχανήματα, φάρμακα, εφόδια, κυρίως όμως με τη μεταποίηση καθώς περισσότερες από 40 σημαντικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων η οποία καταγράφει πολλαπλασιαστή απασχόλησης άνω του 3 που είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των περιφερειών της χώρας και

ε) εμφάνισε τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση.

Ως εκ τούτου βασική προτεραιότητα για την Π-ΑΜΘ θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα με στόχο την παραγωγή τροφίμων, φυτικής και ζωικής προέλευσης, υψηλής ποιότητας με ευέλικτες δομές συσκευασίας – μεταποίησης.

Βασικά μειονεκτήματα του αγροτικού τομέα στην Π-ΑΜΘ είναι η χαμηλή παραγωγικότητα και η μειωμένη ανταγωνιστικότητά του, για την αντιμετώπιση των οποίων προτείνεται η υλοποίηση των κάτωθι εμβληματικών δράσεων.

Εμβληματικές Δράσεις:

  • Για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, η υλοποίηση του συνόλου του έργου: “Έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα Ξάνθης”, προϋπολογισμού 300.000.000 €.

Η πρώτη φάση του έργου “Έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα Ξάνθης”, είναι προϋπολογισμού 110.000.000 €.

  • Για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Στο δυτικό τμήμα η κατασκευή του φράγματος Ιάσμου (Κομψάτου) κόστους 120.000.000 € και ταυτόχρονα η προκήρυξης της μελέτης και ακολούθως της χρηματοδότησης και κατασκευής των αρδευτικών δικτύων σε έκταση 200.000 στρ. εκτιμώμενου κόστους 130.000.000 €.

Στο ανατολικό τμήμα η αποπεράτωση του φράγματος Ιασίου, η ολοκλήρωση εκπόνησης της ανατεθείσας μελέτης των έργων διανομής νερού, η χρηματοδότηση και κατασκευή του αρδευτικού δικτύου σε έκταση 20.000 στρ. και εκτιμώμενου κόστους 30.000.000€ .

Επιπρόσθετα για την άρδευση του κεντρικού και του υπόλοιπου ανατολικού τμήματος θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής φραγμάτων και των έργων διανομής, στο χείμαρρο Μακροπόταμο (φράγμα Αράτου) και στο χείμαρρο Δειλινών.

  • Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα πρέπει να προχωρήσουν οι μελέτες του ”Φράγματος Δερείου” από το οποίο προβλέπεται ότι θα αρδευτούν 400 χιλιάδες στρέμματα και του φράγματος Ασπρονερίου.
  • Ενιαίο πρόγραμμα κατασκευής μικρών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών τοπικής εμβέλειας και άμεσης απόδοσης σε κάθε περιφερειακή ενότητα με κριτήρια οικονομοτεχνικά, περιβαλλοντικά, αντιπλημμυρικά, κυρίως για αρδευτικές, υδρευτικές ανάγκες, παραγωγή ενέργειας και για τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων.
  • Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με προϊόντα που υπάρχουν και καλλιεργούνται σε μικρές εκτάσεις, με προϊόντα που συμμετέχουν στο καλάθι της Περιφέρειας και με νέες καλλιέργειες με ικανοποιητικές προοπτικές.
  • Αξιοποίηση των υφιστάμενων γεωθερμικών πεδίων, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης εφαρμογών στον αγροτικό τομέα (θέρμανση θερμοκηπίων, πρωίμιση υπαίθριων καλλιεργειών, ξήρανση αγροτικών προϊόντων, θέρμανση ιχθυοδεξαμενών).
  • Ολοκλήρωση Αναδασμών και παραλλήλων έργων, με στόχο τη μείωση του πολυτεμαχισμού και του περιορισμού της μικρής ιδιοκτησίας, ώστε να βοηθηθεί η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας. Οι αναδασμοί θα πρέπει να συνδυαστούν και με την προτεινόμενη κατασκευή των δικτύων διανομής των νερών. Εξασφάλιση χρηματοδότησης και αλλαγή νομικού πλαισίου.
  • Αξιοποίηση των Λιμνοθαλασσών της Περιοχής.

Οι προτεινόμενες δράσεις της κατασκευής των φραγμάτων και των έργων διανομής νερού έχουν σκοπό τον εμπλουτισμό και την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων, την αύξηση της προσόδου των αγροτών με την μείωση του κόστους και της αύξησης της παραγωγής και συνεπακόλουθα την βελτίωση του επιπέδου ζωής των αγροτών και την συγκράτηση της φυγής των νέων (περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική διάσταση).

H φωτογραφία από ένα άλλο …πολύπαθο έργο για τη Ροδόπη,το φράγμα του Ιασίου αυτή τη φορά.

Η εκπομπή με τις δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΕ εδώ μετά το 14ο λεπτό.

Back to top button