Αγροτικά νέαΒουλευτικές εκλογές 2023

Συνάντηση-ενημέρωση της υποψήφιας βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ Ελένης Χατζή με τον Πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών Επιχειρηματιών Αγροτών Ροδόπης Κυριάκο Κρόκο


Ο αγροτικός τομέας ανέκαθεν αποτελούσε ένα σημαντικό δομικό στοιχείο της ελληνικής
κοινωνίας αλλά και της ελληνικής οικονομίας, ενώ η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της
παραγωγικότητας παραμένουν οι βασικές προκλήσεις για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας.
Οι Θρακιώτες επιθυμούν υγιή ανάπτυξη στον τόπο τους, γι’ αυτόν τον λόγο ένα έργο που είναι ζωτικήςσημασίας για την περιοχή και ύψιστης πολιτικής προτεραιοποίησης, είναι το φράγμα του Κομψάτου,ούτως ώστε, μέσα από την μείωση του κόστους παραγωγής να δοθεί προοπτική για την αγροτικήοικονομία της περιοχής μας.

Απόλυτη αναγκαιότητα αποτελεί η κατασκευή του φράγματος που θα αρδεύσει 250.000 στρέμματα, θα μειώσει το κόστος παραγωγής βελτιώνοντας την ποιότητα, θα σφραγίσει και θα εμπλουτίσει 5.000 γεωτρήσεις αντιμετωπίζοντας την υφαλμύρωση, θα προστατεύσει τους βιοτόπους δημιουργώντας πρόσθετα έσοδα από τον αγροτουρισμό και θα σώσει τον βιότοπο Κομψάτου. Όπως τόνισε ο κ. Κρόκος, αν δεν μειωθούν τα κόστη παραγωγής τότε τα προβλήματα θα ενταθούν ακόμα περισσότερο.
Επιπλέον, τόνισε ότι είναι ανάγκη να γίνει ενημέρωση για τη νέα ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική
Πολιτική), την οργανωμένη και συνεκτική προσπάθεια στήριξης του πρωτογενούς τομέα, που ήδη αρχίζει να εφαρμόζεται, να δίνονται άμεσα οι αποζημιώσεις και οι επιδοτήσεις και να προχωρήσει η διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών από τους αγρότες για την ενίσχυση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για την καλλιέργεια των αγροτικών εκτάσεων και την ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Back to top button