Αγροτικά νέαΚορυφαία

Σκληρή κριτική του βουλευτή Ιλχάν Αχμέτ στην Κοινοπραξία Καπνοπαραγωγών Θράκης: “οι αποτυχημένοι συνεταιρισμοί δημιουργούν ανασφάλεια”

Οι συνεταιρισμοί είναι οργανωτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την από κοινού δράση, την αλληλεγγύη και την επίλυση προβλημάτων με κοινό αγώνα. Ως ένα άτομο, που πιστεύει στο θεσμό της κοινοπραξίας κσι στη σημαντικότητά του, και ως ένας πολιτικός που εδώ και πάνω από δεκαπέντε χρόνια δίνει προσωπικό αγώνα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, πιστεύω πως ήρθε η ώρα να εξετάσουμε από κοντά το θέμα της κοινοπραξίας και των συνεταιρισμών και το πόσο αποδοτικά λειτουργούν στην περιοχή μας.

Ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός τομέας, που είναι ένας τομέας ζωτικής σημασίας για την οικονομία της μειονότητας και αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού, επιδεινώνεται κάθε χρόνο και περισσότερο εις βάρος των αγροτών. Από αυτή την άποψη, επικρατεί η γνώμη ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί δεν εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους όπως θα έπρεπε. Η έλλειψη συνεταιριστικής υποστήριξης προκαλεί προβλήματα όσον αφορά την παραγωγικότητα, και δεν καθιστά δυνατή την πώληση των προϊόντων στην πραγματική τους αξία. Εδώ και πολύ καιρό, οι παραγωγοί δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι με τη διαφορά των τιμών που υπάρχει μεταξύ του προϊόντος του χωραφιού και του μεταποιημένου (συσκευασμένου).

Σε αυτό το σημείο ακριβώς, οι συνεταιρισμοί πρέπει να στηρίξουν τους αγρότες για να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να αναλάβουν ευθύνες ώστε οι αγρότες να πουλήσουν τα προϊόντα τους στην πραγματική τους αξία χωρίς μεσάζοντες.

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ

Όπως είναι γνωστό, ο καπνός είναι ένα από τα παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα που έχουν σημαντική θέση στην οικονομική και κοινωνική δομή της περιοχής μας και της μειονότητας μας, η οποία είναι μια μικρής κλίμακας γεωργική κοινωνία. Οι καπνοπαραγωγοί, λόγω των τιμών που μειώνονται κάθε χρόνο και περισσότερο, υφίστανται μεγάλη οικονομική ζημιά.

Όταν ρωτάμε, «Τι κερδίζει ο παραγωγός από τον καπνό;» η απάντηση που παίρνουμε είναι ένας φουσκωμένος υπολογισμός κόστους για τα γεωργικά προϊόντα γενικά, για τον οποίο ορθώς και παραπονιούνται οι παραγωγοί.

Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι το κόστος του παραγωγού ανά χιλιόγραμμο αυξήθηκε στα ύψη λόγω σημαντικών δαπανών όπως η εργασία, το αγροτικό πετρέλαιο, το λίπασμα και τα φυτοφάρμακα. Όταν εξετάζουμε τη χαμηλή τιμή πώλησης, το βασικό κόστος δαπανών πρέπει να μειωθεί και οι τιμές αγοράς πρέπει φυσικά να αυξηθούν για να κερδίσει χρήματα ο παραγωγός.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΤΗΤΑΣ, Η ΙΔΙΑ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ο Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών Θράκης κατέχει στην περιοχή μας ένα σημαντικό ρόλο προκειμένου αυτός ο τροχός της οικονομίας, ο οποίος κινείται από το χωράφι προς τα ράφια, να λειτουργεί υπέρ του παραγωγού υπό όλες τις συνθήκες. Και ως εκ τούτου, αναμένεται φυσικά να εκπληρώνει το βασικό του καθήκον.

Ωστόσο, από την ημέρα της ίδρυσής του, ο συνεταιρισμός, αν και ήταν μια δομή που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που συναντήθηκαν σε κοινό έδαφος για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων τους, δυστυχώς, ειδικά για τον καπνοπαραγωγό της μειονότητας έχει καταντήσει να είναι πια πρόβλημα ο ίδιος ο φορέας.

Με την πάροδο των ετών και με τις διάφορες διοικήσης που άλλαξε ο συνεταιρισμός, δεν μπόρεσε ποτέ, για κάποιο λόγο να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, απομακρύνθηκε όλο και περισσότερο από την αρχή του «φέρνω κέρδος στον παραγωγό», το οποίο είναι και το κύριο καθήκον του συνεταιρισμού.

Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή καπνού, η οποία είναι μια παραδοσιακή οικογενειακή καλλιέργεια και που είναι η μόνη πηγή οικονομικής διαβίωσης χιλιάδων οικογενειών στη μειονότητα μας, εγκαταλείπεται δυστυχώς από έναν αυξανόμενο αριθμό παραγωγών κάθε εποχή και περισσότερο.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ είναι ότι ο αρωματικός καπνός τύπου «Μπασμά», ο οποίος παράγεται από τους αγρότες της μειονότητας και έχει εμπορική αξία και είναι μία μάρκα, είναι επίσης ένα σημαντικό προϊόν εξαγωγής για τη χώρα μας. Ως εκ τούτου, ο παραγωγός αυτού του αρωματικού καπνού τύπου «Μπασμά», εκτός από την ταυτότητα του παραγωγού που έχει, είναι επίσης και εξαγωγέας, γι’αυτό και πρέπει να στηρίζεται τόσο από κυβερνητικά κίνητρα όσο και από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καπνοπαραγωγός της Μειονότητας, ο οποίος ζει στη Θράκη, σε μια περιοχή με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άλλα λόγια στη φτωχότερη περιοχή, και αποτελεί την ομάδα με το χαμηλότερο εισόδημα μεταξύ των παραγωγών γεωργικών προϊόντων, βρίσκεται οικονομικά στα όρια αφανισμού. Αυτή η κατάσταση φαίνεται ξεκάθαρα από τα συνεχώς αυξανόμενα στοιχεία μετανάστευσης στην περιοχή.

H ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΕΝΑ ΡΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ.

Η Κοινοπραξία Καπνοπαραγωγών Θράκης, η οποία δεν μπορεί να εκπληρώσει την αναμενόμενη λειτουργία απέναντι στα μέλη της, έχει επίσης ευθύνη γι’αυτή την εικόνα που έχει διαμορφωθεί. Οι προηγούμενες και οι τρέχουσες διοικήσεις της κοινοπραξίας απέχουν πολύ από το να είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αγορά και να έχουν ισχυρό λόγο. Η Κοινοπραξία δεν διαθέτει επί του παρόντος, ούτε το ανάλογο διοικητικό συμβούλιο, την ανάλογη διοικητική δομή, ούτε και το εξειδικευμένο προσωπικό και τους επαγγελματίες διευθυντές για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής.

Από την άλλη πλευρά, η Α.Ε. Μπασμά (Basma), η οποία ιδρύθηκε πάλι εντός της δομής της κοινοπραξίας το 2015, είναι μια εταιρεία που για κάποιο λόγο παραμένει αδρανής. Μία από τις επείγουσες αναθεωρήσεις που πρέπει να γίνουν είναι ότι αυτή η εταιρία πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί υπό τη διοίκηση επαγγελματιών διευθυντών, οι οποίοι θα ενεργούν προς όφελος των παραγωγών και θα διαχειρίζονατι σωστά τις αγοραπωλησίες των παραγωγών. Γι’ αυτήν ακριβώς τη δουλειά, υπάρχουν καλά εκπαιδευμένοι, και εξειδικευμένοι άνθρωποι για να το πράξουν και στον χώρο της μειονότητας.

Το νέο μοντέλο διαχείρισης που χρησιμοποιείται στους πιο επιτυχημένους γεωργικούς συνεταιρισμούς παγκοσμίως είναι το μοντέλο της εταιρείας. Σ’ αυτό το μοντέλο, θεσπίζεται

επίσημος καταμερισμός εργασίας μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο (έγκριση και παρακολούθηση) των αποφάσεων και την επαγγελματική διεύθυνση που είναι υπεύθυνη για την απόφαση (έναρξη και εφαρμογή). Έτσι, εκπληρώνεται και το καθήκον της επιτυχίας στις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς αλλά και η ανάληψη πρωτοβουλίας σε στρατηγικά θέματα.

Σύμφωνα με τη μελέτη των Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν περισσότεροι από 750 χιλιάδες συνεταιρισμοί και περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο συνεταιριστικοί εταίροι, παγκοσμίως. Όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, εκτιμάται ότι οι συνεταιρισμοί παρέχουν περισσότερες από 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως.

Τα στοιχεία για τις συνεταιριστικές οικονομίες δείχνουν ότι ο πιο κοινός τύπος συνεταιρισμού στον κόσμο είναι οι γεωργικοί συνεταιρισμοί. ‘Οπως αναφέρεται σε μια μελέτη, τα 6,2 εκατομμύρια από τα 13 εκατομμύρια αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οργανωμένοι υπό 22.000 γεωργικούς συνεταιρισμούς και το 40% της συνολικής παραγωγής του γεωργικού τομέα ανήκει σε συνεταιρισμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι γεωργικοί συνεταιρισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν θέσεις εργασίας σε 660.000 άτομα και δημιουργούν κύκλο εργασιών ύψους 350 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Α.Ε. ΜΠΑΣΜΑ (BASMA) ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

Ενώ η εμπιστοσύνη των αγροτών στους επιτυχημένους συνεταιρισμούς όσο πάει και αυξάνεται, από την άλλη όμως υπάρχει και μία μεγάλη δυσπιστία στους αγρότες καθώς βλέπουν τον αριθμό των ανεπιτυχών παραδειγμάτων να αυξάνεται, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω επιτυχημένα παραδείγματα σε όλο τον κόσμο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών Θράκης αλλά και η Α.Ε. Μπασμά που έχουν ιδρυθεί έχοντας ως βασικό προϊόν τον αρωματικό καπνό «μπασμά», πρέπει το συντομότερο δυνατό να μεταμορφωθεί σε μια εταιρία που θα διοικείται από εξειδικευμένα διοικητικά συμβούλια και εξειδικευμένο προσωπικό. Το γεγονός ότι ο συνεταιρισμός, που έχει μια γιγαντιαία οικονομία, πρέπει να διοικείται μόνο από επαγγελματίες με οραματισμό, άξιους του 21ου αιώνα, δεν πρέπει να παραβλέπεται πλέον.

Παρόλο που δεν είναι επιθυμητό να αμφισβητηθεί η καλή θέλησή του από το κοινό, η τρέχουσα διοίκηση δεν έχει δείξει βούληση να δημιουργήσει μια διοίκηση και ένα προσωπικό επιτελείο που θα κάνει την εταιρεία να λειτουργεί σωστά, δηλαδή να ενεργοποιήσει την Α.Ε. ΜΠΑΣΜΑ (BASMA). Θα διευκολυνθεί η επίλυση του προβλήματος εάν οι αξιωματούχοι του συνεταιρισμού παραδεχτούν το συντομότερο δυνατό ότι ο τρόπος διαχείρισης και το προσωπικό είναι προβληματικά και ανεπαρκή και λάβουν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα.

ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ, ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ Α.Ε. ΜΠΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ.

Η κύρια λειτουργία του συνεταιρισμού είναι να εξαλείψει τους μεσάζοντες που ονομάζονται έμποροι και με αυτόν τον τρόπο, η Α.Ε. Μπασμά (Basma) να αγοράζει και να πουλάει τον καπνό η ίδια στα εργοστάσια τσιγάρων.

Σήμερα, ο καπνός, ο οποίος αγοράζεται από τον παραγωγό με μέσο όρο 3,50 €, πωλείται στα εργοστάσια τσιγάρων από αυτούς τους μεσάζοντες εμπόρους στα 10-12 €. Οι μεσάζοντες

(χρηματιστηριακές) εταιρείες κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα θα παραμείνουν στην τσέπη του παραγωγού μόνο εάν ο συνεταιρισμός ενεργοποιήσει την Α.Ε. Μπασμά (Basma) αγοράζοντας έτσι τον καπνό από τον παραγωγό χωρίς μεσάζοντες και πουλώντας το χωρίς μεσάζοντες. Τα χρήματα που μεταφέρονται τώρα στις εταιρείες, με αυτόν τον τρόπο θα μεταφερθούν στον λογαριασμό του καπνοπαραγωγού της Μειονότητας.

Ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τρεις θητείες, και προσωπικά ως άνθρωπος Ιλχάν Αχμέτ, έδωσα και δίνω μεγάλο αγώνα για τους καπνοπαραγωγούς, με την πολιτική και νομική μου εμπειρία, έχει ιδρυθεί η η Α.Ε. Μπασμά (Basma). Αυτή η εταιρεία, της οποίας κάθε στάδιο παρακολουθώ από κοντά, πρέπει να κινητοποιηθεί, και ο συνεταιρισμός πρέπει να αναλάβει δράση για την εκπλήρωση της «προστασίας του παραγωγού, και όχι του μεσάζοντα».

ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΠΑΣΜΑ (BASMA);

Από την ίδρυσή της το 2015 μέχρι και σήμερα, πολλές αβάσιμες δικαιολογίες έχουν προβληθεί από τις διοικήσεις. Πως και, το δικαίωμα λειτουργίας αυτής της εμπορικής εταιρείας, η οποία είναι οικονομικά σημαντική, υπεραξία για τους παραγωγούς, δεν χρησιμοποιείται από τον συνεταιρισμό με κανέναν τρόπο.

Γιατί λοιπόν, ένα τόσο σημαντικό επιχειρηματικό δικαίωμα δεν χρησιμοποιείται από τη διοίκηση του συνεταιρισμού; Γιατί η Α.Ε. Μπασμά (Basma), η οποία είναι γνωστό ότι ιδρύθηκε από το 2015, δεν τίθεται σε λειτουργία και γιατί δεν πραγματοποιείται εμπορία καπνού, η οποία θα είναι 100% υπέρ των παραγωγών;

Εδώ και είκοσι χρόνια, ποιος / ποιοι θέλουν να έχουν ανεπαρκές προσωπικό που δεν έχει οικονομική γνώση και οράματα, από ποιους κύκλους στηρίζεται μια τέτοια νοοτροπία και γιατί;

Ποιος / ποιοι εμποδίζουν τη λειτουργία της Α.Ε. Μπασμά (Basma);

Ποιος / ποιοι και γιατί ανέχονται την απώλεια εκατομμυρίων ευρώ από τους μειονοτικούς αγρότες, την εγκατάληψη της παραγωγής και τη μετανάστευση;

Ο Συνεταιρισμός πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και να απαλλαγεί από την πίεση και κάθε είδους παρέμβαση των μεσαζόντων εταιρειών.

Ο συνεταιρισμός πρέπει να ανεξαρτητοποηθεί το συντομότερο δυνατό και να απαλλαγεί από την πίεση και κάθε είδους παρέμβαση των μεσαζόντων εταιρειών. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος στα κέρδη των εμπόρων και να προωθηθεί το κέρδος των παραγωγών. Θα πρέπει να σταματήσουν οι πιέσεις που έγιναν για την εκλογή του προσωπικού και του προέδρου, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη βασική λειτουργία του συνεταιρισμού.

Για να διασφαλιστεί η βιώσιμη ποιότητα και η επαρκής παραγωγή του επώνυμου αρωματικού καπνού «μπασμά», που έχει εξαιρετικά σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική δομή της περιοχής και της μειονότητας μας, για να έχει λόγο στον τομέα και για να είναι καθοριστικός παράγοντας της αγοράς, για να αναπτυχτεί μια κοινή δράση υπέρ του παραγωγού στην επίλυση προβλημάτων, είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση και η επαγγελματικοποίηση του συνεταιρισμού, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να συνεχίσει την ύπαρξή του στο μέλλον.

Οι παραγωγοί, που θα καθορίσουν τη νέα διοίκηση στις συνεταιριστικές εκλογές, πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή σε αυτό. Επειδή η τρέχουσα διοίκηση δεν έχει να κάνει πια τίποτα από αυτή την άποψη, τα έχει εξαντλήσει όλα.

Back to top button