ΚοινωνίαΤοπικές ειδήσεις

Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα δημιουργήσει σε Αρριανά και Φιλλύρα ο Δήμος Αρριανών

Κατόπιν ενημέρωσης από το Πράσινο Ταμείο ο Δήμος Αρριανών είναι μεταξύ των προσωρινών δικαιούχων Δήμων στην πρόσκληση χρηματοδότησης που αφορά τα «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Μεταξύ των προσωρινά δικαιούχων δήμων είναι και ο Δήμος Αρριανών με εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 39.680 € για το σκοπό αυτό.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δηµοσίως προσβάσιµων σηµείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθµευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.

Παράλληλα ο Δήμος Αρριανών αναμένοντας την δυναμική είσοδο της ηλεκτροκίνησης το επόμενο διάστημα, σχεδιάζει ήδη την χωροθέτηση των δύο πρώτων σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων σε αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων που προγραμματίζονται αρχικά στις δημοτικές ενότητες Αρριανών και Φιλλύρας και στη συνέχεια στις ενότητες Οργάνης και Κέχρου.

Ο σχεδιασμός του Δήμου περιλαμβάνει και την προμήθεια τόσο αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και ηλεκτρικά υποβοηθούμενων μηχανημάτων έργου για την τεχνική του υπηρεσία.

Back to top button