ΚοινωνίαΚορυφαίαΠολιτισμόςΡεπορτάζΤοπικές ειδήσεις

Σε εξέλιξη τα έργα της αποκατάστασης και ανάδειξης του Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής-Ρεπορτάζ Ροή news

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την περίοδο οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής .Της ιστορικής ,δύο και πλέον αιώνων ζωής ,εκκλησίας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την νεώτερη θρησκευτική ζωή της Κομοτηνής .

Πρόκειται για το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιριακού συγκροτήματος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής», προϋπολογισμού 1.900.000 ευρώ. Κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και φορέας επίβλεψης η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Η δημοπράτηση του έργου έγινε το Μάρτιο του 2018 με τον προβλεπόμενο χρόνο έναρξης των εργασιών τον Οκτώβρη του ίδιου χρόνου και χρόνο περάτωσης τα δύο χρόνια. Δηλαδή αυτό σήμαινε ότι υπό ομαλές συνθήκες οι εργασίες μέχρι το τέλος του έτους θα ολοκληρώνονταν..Δυστυχώς διαμάχες εργολάβων οδήγησαν σε καθυστερήσεις την έναρξη των εργασιών και έτσι το έργο όπως όλα δείχνουν θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2021.

Η Ροή news παρουσιάζει σήμερα αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό από το εσωτερικό του Ναού και των πάμπολλων εργασιών που είναι σε εξέλιξη και που θα αλλάξουν την εικόνα του σημαντικά αναδεικνύοντας στοιχεία της αρχικής του μορφής .

Ποιος είναι ο Ναός:

Ο Ναός είναι τρίκλιτη βασιλική με τέταρτο πρόσθετο κλίτος. Κτίστηκε το 1800, ως τρίκλιτη βασιλική με περιμετρική λιθόκτιστη τοιχοποιία και το 1832 έγινε η προσθήκη διώροφης ξύλινης επέκτασης σε όλο το μήκος της νότιας και της δυτικής πλευράς. Νεότερες προσθήκες αποτελούν η διώροφη επέκταση στο βορειοδυτικό άκρο του ναού (1951) και ο ξυλόστεγος εξωνάρθηκας. Το κτίσμα έχει δεχθεί επεμβάσεις μέχρι και το 2006. Το βοηθητικό κτίσμα βορείως του ναού, παρά την αλλοίωσή του από επάλληλες μετασκευές και επεμβάσεις κατά τη διάρκεια του 20ου αι. με πιο πρόσφατη αυτή του 2005, με ανακαίνιση χώρων κύριας χρήσης, αντικατάσταση της στέγης του και προσθήκη ξύλινων προστεγασμάτων διατηρεί κατάλοιπα των προηγούμενων μορφών του που ανάγονται στα τέλη του 19ου αιώνα και πιθανόν παλαιότερα. Μεταξύ των κτισμάτων διαμορφώνεται εσωτερική αυλή διαστάσεων 6,80 Χ 20,60μ. δημιουργώντας την αίσθηση ενός κτιριακού συγκροτήματος.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν:

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες:

ΝΑΟΣ: Καθαίρεση επιχρισμάτων και σαθρών εξωτερικών αρμολογημάτων στη βόρεια και στην ανατολική πλευρά, καθώς και στα τμήματα των λιθοδομών που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους,  κατασκευή νέων αρμολογημάτων, τοπική εφαρμογή ενεμάτων στην περιοχή ρωγμής του ανατολικού τοίχου, στεγανοποίηση της εξωτερικής παρειάς των λιθοδομών που βρίσκονται κάτω από το έδαφος και κατασκευή στραγγιστήριας τάφρου, έλεγχος της κατάστασης διατήρησης του φέροντος οργανισμού του ξυλόπηκτου νότιου τοίχου, μετά από την καθαίρεση των επιχρισμάτων, επισκευή του τοίχου με ενίσχυση των συνδέσεων με ελάσματα και μπουλόνια και τμηματική αντικατάσταση ξύλινων στοιχείων του, ανακατασκευή επιχρισμάτων νότιου ξυλόπηκτου τοίχου και εσωτερικών επιχρισμάτων του δυτικού, αποκατάσταση της βάσης των ξύλινων κιόνων με αντικατάσταση του σαθρού τμήματός τους με νέο ξύλινο, μετά την καθαίρεση των σημερινών βάσεών τους από σκυρόδεμα, ενίσχυση των κιονοστοιχιών με τοποθέτηση ξύλινων ελκυστήρων, αποκατάσταση του προσώπου της νότιας κλίμακας με λιθοδομή, διαμόρφωση πλατύσκαλου και κατασκευή μικρής κλίμακας στο ιερό, αντικατάσταση κεραμιδιών με χειροποίητα βυζαντινού τύπου, αντικατάσταση όλων των παραθύρων της νότιας και δυτικής πλευράς με διατήρηση του κασώματος και της ενσωματωμένης σε αυτά σιδεριάς, συνολική αντικατάσταση των μονόφυλλων και κατασκευή νέων δίφυλλων ανασυρόμενων παραθύρων όμοιων με τα παλαιά στον γυναικωνίτη, αντικατάσταση της εξώθυρας του τέταρτου κλίτους με δίφυλλη, ξύλινη, καρφωτή θύρα, συντήρηση μαρμάρινου δαπέδου κυρίως Ναού, απομάκρυνση νεωτερικών δαπέδων Ιερού και Νάρθηκα και κατασκευή νέων μαρμάρινων, κατασκευή νέων ξύλινων στασιδιών εκατέρωθεν των κιονοστοιχιών, μετασκευή των υπαρχόντων στασιδιών, που διατάσσονται κατά μήκος των εξωτερικών τοίχων, κατασκευή σύνθετου διαχωριστικού για την αναδιαρρύθμιση του παρεκκλησίου στον Νάρθηκα και κατασκευή ξυλόπηκτου τοίχου για τη διαμόρφωση του Ιερού, συντήρηση παλαιών οροφών στο νάρθηκα του τέταρτου κλίτους, στο πλατύσκαλο της κλίμακας του γυναικωνίτη, κλπ και κατασκευή νέων οροφών στα τρία κλίτη του κυρίως Ναού και του Ιερού, απομάκρυνση του συστήματος θέρμανσης – ψύξης και εγκατάσταση νέου με ανάπτυξη δικτύου αεραγωγών ενταγμένου στο εσωτερικό της ξύλινης στέγης.

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Διατήρηση των εξωτερικών θυρών των χώρων με εκ νέου βερνικοχρωματισμό, αναμόρφωση της εξωτερικής κλίμακας με καθαίρεση των ξυλεπενδύσεων, κατασκευή συμπαγών παραστάδων από οπτοπλινθοδομή, κατασκευή τοξωτής απόληξης και επίχριση της κλίμακας, διαμόρφωση δύο ανοιγμάτων στην Ανατολική όψη, αντικατάσταση του πρόσθετου υπόστυλου στεγάστρου στα ανατολικά με νέο μικρότερης προβολής που στηρίζεται σε αντηρίδες.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ: Καθαίρεση των ξύλινων προστεγασμάτων, αναδιαμόρφωση του προστώου με στέγη από κεραμίδια βυζαντινού τύπου, καθαίρεση τμήματος της ανατολικής απόληξης, λειτουργική αναδιάρθρωση με διαμόρφωση μικρού υπογείου για χωροθέτηση λεβητοστασίου, χώρων WC, αίθουσας συγκεντρώσεων, χώρου κουζίνας και χώρων υγιεινής των ιερέων στο ανατολικό άκρο του κτίσματος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ: Εγκατάσταση μονάδας αντλίας θερμότητας Β.Δ. του ναού σε υπόγειο αεριζόμενο χώρο, κατασκευή υπόστυλου στεγασμένου χώρου στην ανατολική πλευρά της αυλής, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με ζώνες πορείας και στάσης κατά μήκος της δυτικής όψης του Ναού με βασικό υλικό το βοτσαλωτό δάπεδο, πρόσβαση προς το χαμηλότερο (- 1,20 μ.) επίπεδο του βυζαντινού Κάστρου και την είσοδο του κυκλικού πύργου 3, ζώνες πρασίνου-δενδροφύτευσης, διαμόρφωση ζώνης με καθιστικούς πάγκους, κατασκευή μικρής κλίμακας καθόδου στο επίπεδο του ξύλινου πλατώματος πρόσβασης στον Πύργο 3, δημιουργία γυάλινου δαπέδου στο νοτιοδυτικό άκρο, φωτισμός του χώρου με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED).

Σάκης Αντωνίου

Back to top button