ΑστυνομικάΚορυφαία

Προσοχή θα κόβεται η κυκλοφορία ανά τμήματα στην παλιά Εθνική Οδό Σαπών ΒΙΠΕ Κομοτηνής μέχρι την Κυριακή για την θηριώδη τουρμπίνα της ΤΕΡΝΑ

Από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι την Κυριακή 20 Νοεμβρίου η Αστυνομική Δνση Ροδόπης λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διευκολύνει τη μετακίνηση της τεράστιας ηλεκτρογεννήτριας του εργοστασίου της ΤΕΡΝΑ η οποία και μετακινείται από προχθές πάνω σε ειδικό φορτηγό με πολύ χαμηλή ταχύτητα .Η μηχανή που ζυγίζει 700 τόνους δεν μπορεί να περάσει από γέφυρες και σταθμούς διοδίων και έτσι κινείται μέσω Συκορράχης , Σαπών και Ανθοχωρίου προς τη ΒΙΠΕ Κομοτηνής .

Η απόφαση του Αστυνομικού Δντη Μιχάλη Σεβδυνίδη ειναι η κάτωθι

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

  1. Την έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και την τροποποίηση της κυκλοφορίας, σε τμήματα της Επαρχιακής Οδού Συκορράχης – Σαπών – ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (μέσω Σαπών, Λοφαρίου, Αρίσβης, Αράτου, Ανθοχωρίου – ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής), αρμοδιότητάς μας, προκειμένου να διέλθουν βαρέα οχήματα όπου μεταφέρουν βαρύ βιομηχανικό υλικό στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. από τον λιμένα Αλεξανδρούπολης στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.
  2. Ειδικότερα:

i) Για την πραγματοποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων, τμηματικά σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα και για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να πραγματοποιείται με ασφάλεια η διέλευση των βαρέων οχημάτων της εταιρείας από τα σημεία, αφού πρώτα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.

ii) Για τον τυχόν προσωρινό αποκλεισμό της κυκλοφορίας θα υπάρχει μέριμνα από τον ανάδοχο και η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα διεξάγεται με σημαιοφόρους.

iii) Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί των ανωτέρω τμημάτων του οδικού δικτύου (και κατ’ επέκταση οι διελεύσεις των βαρέων οχημάτων), θα είναι ολιγόωρη και θα λάβει χώρα από την Παρασκευή 18-11-2022 έως και την Κυριακή 20-11-2022.

  • α) Το μέγιστο χρονικό διάστημα ανά ημέρα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής και το Α.Τ. Σαπών και να γνωστοποιείται εγκαίρως προ της ενάρξεως τους, εγγράφως στην Διεύθυνση μας.

β) Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες-διελεύσεις-διακοπές κυκλοφορίας να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης των υπευθύνων της εταιρείας με τους Διοικητές του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής και Α.Τ. Σαπών, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ)

γ) Για τα ανωτέρω, για κάθε άλλη έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση (άλλη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, μονοδρόμηση κλπ) καθώς και για τις εκτροπές της κυκλοφορίας που θα απαιτηθούν, εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής, το οποίο να λάβει κάθε άλλο μέτρο κυκλοφοριακής τεχνικής, σε συνεργασία με υπευθύνους εταιρείας.

  • Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα (τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης κ.λ.π.) για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,της υπ’ άριθ. ΔΟΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/20-05-2011) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  • Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και μετά το πέρας αυτών θα απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και οι οδοί θα αποδίδονται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρές από ξένες ύλες.

Άρθρο 2ο

  1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας και ισχύουν για οκτώ (08) ημέρες, με έναρξη αυτών την 15:00΄ ώρα της Παρασκευής 18-11-2022 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σε κατάλληλα σημεία με μέριμνα και ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.
  2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4530/2018.
  3. Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής και στο Α.Τ. Σαπών. 
  4. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 16 και 104 του Ν. 2696/1999 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας* όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα. με το Ν. 4530/2018.
Back to top button