ΑυτοδιοίκησηΚορυφαία

Πρόγραμμα για την Τρίτη Ηλικία υλοποιεί ο Δήμος Μαρωνείας- Σαπών σε συνεργασία με το ΔΠΘ

Ο Δήμος Μαρωνείας- Σαπών σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης υλοποιεί το πρόγραμμα για την Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής και
της Δραστηριότητας των Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας “ΑΣΠΙΔΑ”.

Το  ΑΣΠΙΔΑ είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί και αναπτύσσει
καινοτόμες τεχνολογίες με στόχο τη δημιουργία ενός εργαλείου για την:
αύξηση ικανότητας αυτόνομης διαβίωσης, βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ατόμων τρίτης ηλικίας, βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και μείωση του
κόστους νοσηλείας καθώς και την παραγωγή καινοτόμου ολιστικού συστήματος
ευγηρίας.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά άτομα άνω των 65 ετών και στοχεύει στην
αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητάς τους, στην εκτίμηση του κινδύνου
των πτώσεων και στη βελτίωση της δύναμης και της ισορροπίας  τους.

Η συμμετοχή των ατόμων τρίτης ηλικίας είναι δωρεάν, εθελοντική και δεν
εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για την υγεία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τα εξής τηλέφωνα:  2532023684 / 2533350026 / 2532023578.

Back to top button