ΚοινωνίαΤοπικές ειδήσεις

Στο πρόγραμμα ” ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κομοτηνής στην Καρυδιά

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση κι εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κομοτηνής», συνολικού προϋπολογισμού 663.314 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ποσό με το οποίο χρηματοδοτεί το Υπουργείο το έργο ανέρχεται σε 372.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει με ίδιους πόρους της τάξης των 291.314 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει δυο υποέργα: το πρώτο αφορά στην «Επέκταση και συντήρηση δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κομοτηνής», προϋπολογισμού 555.000 ευρώ. Το δεύτερο υποέργοείναι η «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κομοτηνής», προϋπολογισμού 108.314 ευρώ. Και τα δύο υποέργα έχουν φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κομοτηνής.

Back to top button