ΑυτοδιοίκησηΚορυφαία

Oμόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής για τα στεγαστικά δάνεια των ποντίων ομογενών

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Στην Κομοτηνή σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου του, Κλεοπάτρας Στογιαννίδου και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο ζήτημα των στεγαστικών δανείων των παλιννοστούντων ομογενών συμπολιτών μας, αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει το παρόν ψήφισμα,  εκφράζοντας την ολόθερμη συμπαράστασή του σε αυτούς, που έτσι κι αλλιώς χειμάζονται οικονομικά στη σημερινή συγκυρία. Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Σύμβούλιο Κομοτηνής υπογραμμίζει την προτεραιότητα των ανθρωπίνων και κοινωνικών αναγκών έναντι των τραπεζικών συμφερόντων και μνημονιακών δεσμεύσεων, στηρίζει το δικαίωμα των εν λόγω πολιτών να κρατήσουν τα σπίτια τους, ενώ επιπλέον υπενθυμίζει το σκεπτικό, αλλά και τις συγκεκριμένες υποσχέσεις, με τις οποίες είχαν κληθεί στην περιοχή μας από την Ελληνική Πολιτεία.

Για τους λόγους αυτούς, καλείται η Κυβέρνηση, η Βουλή και κάθε αρμόδιο όργανο να βρει μία τεχνική λύση που θα ρυθμίσει με τρόπο δίκαιο και οριστικό το θέμα με:

-Διαγραφή τόκων και ανατοκισμών στα στεγαστικά Δάνεια που δόθηκαν στους Παλιννοστούντες Ομογενείς με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

-Απομείωση κατά 50% των οφειλών που προκύπτουν μετά και τις διαγραφές τόκων και ανατοκισμών.

-Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του ποσού που απομένει να μην υπερβαίνει το 10% του ετήσιου φορολογητέου ποσού.

-Παύση οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλου αναγκαστικού μέτρου εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και του Δημοσίου, ώστε να αποτραπούν οι επαπειλούμενες κατασχέσεις των ακινήτων, τα οποία αποτελούν στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων την πρώτη κατοικία των δανειοληπτών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 235/2022.

Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται.

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ                              ΙΩΝΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

Back to top button