ΚορυφαίαΕλλάδαΚοινωνία

Και μόνο το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης αρκεί από αύριο για είσοδο στη Βουλγαρία-Νέες οδηγίες της γειτονικής χώρας

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 01-49/28.01.2022 διάταγμα του Υπουργείου Υγείας της Βουλγαρίας, από 01.02.2022 έως 31.03.2022 επιτρέπεται η είσοδος στη Βουλγαρία όσων προέρχονται από Ελλάδα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. α) με την επίδειξη εν ισχύ ψηφιακού πιστοποιητικού της ΕΕ που επιβεβαιώνει ότι έχει ολοκληρωθεί το εμβολιαστικό σχήμα για COVID-19 (υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει διάστημα 14 ημερών από τη χορήγηση της 2ης δόσης σε περίπτωση εμβολίου 2 δόσεων ή της μίας δόσης σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου). Η ισχύς του πιστοποιητικού για ολοκληρωμένο εμβολιασμό ισχύει για 270 ημέρες. Κάθε πολίτης ο οποίος επιδεικνύει πιστοποιητικό εμβολιασμού με αναμνηστική  δόση, δύναται να εισέλθει χωρίς άλλη προϋπόθεση.

είτε

με την επίδειξη εν ισχύ ψηφιακού πιστοποιητικού της ΕΕ που επιβεβαιώνει ότι τo ενδιαφερόμενο άτομο έχει ήδη νοσήσει λόγω COVID-19 (ισχύει για διάστημα από την 11η έως την 180η  ημέρα νόσησης, υπολογιζόμενης από την ημερομηνία που έγινε η εξέταση και αναγράφεται στο πιστοποιητικό)

είτε

με την επίδειξη εν ισχύ ψηφιακού πιστοποιητικού της ΕΕ που επιβεβαιώνει αρνητικό αποτέλεσμα μετά τη διεξαγωγή PCR test (η εξέταση με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πρέπει να έχει γίνει μέχρι 72 ώρες πριν από την είσοδο στη Βουλγαρία)

είτε

με την επίδειξη εν ισχύ ψηφιακού πιστοποιητικού της ΕΕ που επιβεβαιώνει αρνητικό αποτέλεσμα μετά τη διεξαγωγή γρήγορου τεστ αντιγόνου-RAT test (η εξέταση πρέπει να έχει γίνει μέχρι 48 ώρες πριν από την είσοδο στη Βουλγαρία)

β) Βούλγαροι πολίτες και άτομα με καθεστώς μόνιμης, μακράς ή διαρκούς παραμονής στην επικράτεια της Βουλγαρίας, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, που κατά την είσοδο τους στη Βουλγαρία δεν επιδεικνύουν ένα εκ των ως άνω πιστοποιητικών, δύνανται να εισέλθουν στη χώρα, αλλά στην περίπτωση αυτή θα τίθενται σε 10ήμερη καραντίνα. Στην περίπτωση αυτή η καραντίνα μπορεί να αρθεί όχι νωρίτερα από 72 ώρες από την είσοδο στην Βουλγαρία, εφόσον υποβληθεί σε Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την καταπολέμηση του κορωναϊού αρνητικό αποτέλεσμα είτε τεστ PCR είτε RAT test, που έχει γίνει στην Βουλγαρία.

Πρεσβεία επισείει την προσοχή σε όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς από την Ελλάδα προς την Βουλγαρία να επιβεβαιώνουν προηγουμένως με την αεροπορική εταιρεία της επιλογής τους τη δυνατότητα επιβίβασης άνευ επίδειξης των απαραίτητων πιστοποιητικών.

2. Εξαίρεση από την υποχρέωση επίδειξης ανωτέρω πιστοποιητικών κατά την είσοδο στη Βουλγαρία ισχύει για τις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων:

α) οδηγοί και συνοδοί λεωφορείων που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές επιβατών,

β) οδηγοί φορτηγών που πραγματοποιούν ή ολοκληρώνουν διεθνή μεταφορά φορτίων και προϊόντων κατά την είσοδο στη Βουλγαρία,

γ) μέλη πληρωμάτων πλοίων και άτομα που εργάζονται για τη συντήρησή τους,

δ) μέλη πληρωμάτων αεροσκαφών,

ε) εργαζόμενοι στην παραμεθόριο (άτομα που ζουν στη Βουλγαρία και ταξιδεύουν καθημερινά ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα προς κ-μ της ΕΕ, Τουρκία, Σερβία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ως μισθωτοί ή ανεξάρτητοι εργαζόμενοι, καθώς και άτομα που ζουν στις προαναφερθείσες χώρες και ταξιδεύουν καθημερινά ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στη Βουλγαρία με σκοπό να εκτελέσουν την εργασία τους ως μισθωτοί ή ανεξάρτητοι εργαζόμενοι),

στ) μαθητές και φοιτητές, οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα, Τουρκία, Σερβία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Ρουμανία και ταξιδεύουν στη Βουλγαρία με σκοπό την εκπαίδευση, πιστοποιώντας γεγονός αυτό με έγγραφο του αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύματος, όπως και μαθητές και φοιτητές οι οποίοι ζουν στη Βουλγαρία και ταξιδεύουν προς τις ίδιες χώρες με σκοπό την εκπαίδευση, πιστοποιώντας, ομοίως, γεγονός αυτό με έγγραφο του αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύματος,

ζ) άτομα που διέρχονται τράνζιτ μέσω της επικράτειας της Βουλγαρίας, εφόσον τα άτομα αυτά εγγυώνται προς τις βουλγαρικές αρχές την άμεση αναχώρησή τους από τη βουλγαρική επικράτεια,

η) παιδιά έως 12 ετών.

Back to top button