ΑυτοδιοίκησηΚορυφαία

Η λειτουργία Χριστουγεννιάτικης αγοράς κατά τις μέρες των γιορτών και τα δημοτικά τέλη ξεχωρίζουν στη συνεδρίαση του ΔΣ Κομοτηνής

Συνεδριάζει την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου στις 6μμ στο Πολυλειτουργικό Κομοτηνής το ΔΣ Κομοτηνής με τα θέματα που ακολουθούν να περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξή του .Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα θέματα της λειουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς καθώς και τα δημοτικά τέλη

 1. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Κομοτηνής μεταξύ των Ο.Τ. 410Α & 411, μετά
  από αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης (υπ αριθ. 25/2022 Α.Ε.Π.Ζ.).
 2. ΄Εγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών ΤΑΞΙ με την υποχρέωση αλλαγής χρώματος όπως καθορίστηκε με την 319/2019 ΑΔΣ.
 3. Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022 για 9η φορά (υπ΄αριθμ. 355/2022 ΑΟΕ).
 4. Έγκριση ή μη μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024 (υπ αριθ. 8/2022 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
 5. Έγκριση ή μη κατανομής χρημάτων από τους ΚΑΠ (Συμπληρωματική Κατανομή 2022), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων (υπ αριθμ. 7/2022 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
 6. Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης και λήξης της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς του Δήμου Κομοτηνής το έτος 2022. -Ορισμός επιτροπής διενέργειας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς.
 7. Εκμίσθωση ή μη κοινόχρηστου χώρου επί της Κεντρικής Πλατείας Κομοτηνής για τοποθέτηση καρουζέλ και παιχνιδομηχανών την περίοδο των Χριστουγέννων
 8. Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης του δημοτικού γηπέδου Κάλχαντα του Δήμου Κομοτηνής στον Αθλητικό Σύλλογο με διακριτικό τίτλο: “ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΛΑΝΟΤΟΠΟΣ”.
 9. Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης του γηπέδου Γρατινής του Δήμου Κομοτηνής στον Αθλητικό Σύλλογο με διακριτικό τίτλο: “ΔΟΞΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ”.
 10. Έγκριση ή μη εκκίνησης της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση σε υποψήφιους οικονομικούς φορείς, για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια αλατιού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2023, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 5.040,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
 11. Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων σε περιοχές ευθύνης Δήμου Κομοτηνής.
 12. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023 (αριθ.365/2022 AOE).
 13. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών στάθμευσης από 1-1-2023 και στο εξής (αριθ.366/2022 AOE).
 14. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών διαφήμισης από 1-1-2023 και στο εξής (αριθ.367/2022 AOE).
 15. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών του ισχύοντος τέλους ακίνητης περιουσίας από 1-1-2023 και στο εξής (αριθ.368/2022 AOE).
 16. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών κοιμητηρίων από 1-1-2023 και στο εξής (αριθ.369/2022 AOE).
 17. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων τελών διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από 1-1-2023 και στο εξής (αριθ.370/2022 AOE).
 18. Αναπροσαρμογή ή μη συντελεστών των ισχυόντων δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών κτημάτων – έργων από 1-1-2023 και στο εξής (αριθ.371/2022 AOE).
 19. Καθορισμός τελών για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων και τέλους εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς από 1-1-2023 και στο εξής (αριθ.372/2022 AOE).
 20. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2023 ειδικών κατηγοριών ακινήτων και ειδικών κατηγοριών κατοίκων του Δήμου Κομοτηνής (αριθ.373/2022 AOE).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Back to top button