ΚορυφαίαΚοινωνία

Η κλήρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κομοτηνής στην σημερινή ,δια ζώσης ,τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Οι δια ζώσης συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου επανέρχονται όπως όλα δείχνουν με την πρώτη τακτική συνεδρίαση να πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα στις 6μμ στην Αίθουσα του Ιδρύματος Παπανικολάου.

Το Συμβούλιο μεταξύ άλλων θα προχωρήσει στην κλήρωση και ακολούθως ανάδειξη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων μεταξύ των υποψηφίων που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον στην σχετική διαδικασία .Επίσης θα συζητηθεί το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Κομοτηνής για την περίοδο 2023 -2026.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, καθώς και σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 426/77233/13-11-2020, την υπ.αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-2-2021, την υπ. αριθμ. 643/69472/24-09-2021, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/01.04.2022 (ΦΕΚ 1547/02.04.2022 τεύχος Β’), παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Παπανικολάου στις 11 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, αφού λάβετε υπόψη σας τα σχετικά έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-meeting),

Για την προσέλευση στον χώρο συνεδρίασης απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης κατά το τελευταίο εξάμηνο.

 1. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Κομοτηνής.
 2. Τροποποίηση ή μη της της αριθ. 39/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής αναφορικά με την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί του πεζόδρομου της Βενιζέλου.
 3. Ψήφιση ή μη του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κομοτηνής 2019-2023 (αριθ. 1/2022 Α.Ε.Ε.).
 4. ΄Εγκριση ή μη Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026.
 5. Έγκριση ή μη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2021 (αριθ. 6/2022 ΑΕΠΖ).
 6. Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022 για 2η φορά (υπ΄αριθμ. 117/2022 ΑΟΕ).
 7. Έγκριση ή μη αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022 για 1η φορά (υπ. αριθμ. 118/2022 ΑΟΕ).
 8. Έγκριση ή μη κατανομής χρημάτων από τους ΚΑΠ (Συμπληρωματική Κατανομή 2022), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων (υπ΄ αριθμ. 3/2022 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κομοτηνής).
 9. Υποβολή απολογιστικού πίνακα οικ.έτους 2021 του κληροδοτήματος Ν. Πίσσα.
 10. Υποβολή απολογιστικού πίνακα οικονομικού έτους 2021 της δωρεάς εν ζωή του Φ.Πολυζόπουλου.
 11. Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπου για συμμετοχή στην πρώτη έκθεση Χάραξης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον Αθλητισμό, με τίτλο «Συμπαίκτες στο Μέλλον του Αθλητισμού».
 12. Ανανέωση της δωρεάν χρήσης λεωφορείων του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τη μεταφορά μαθητών με ειδικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2022-2023.
 13. Δωρεάν παραχώρηση ή μη κτιρίου του πρώην Παιδικού Σταθμού Θρυλορίου στο Σώμα Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
 14. Μίσθωση ή μη ακινήτου για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής.
 15. Εκμίσθωση ή μη Κυλικείου ευρισκομένου εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Κομοτηνής, για ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα (αριθ. 2/2022 Α.Δ.Κ.Κ.).
 16. ΄Εγκριση εκμίσθωσης ή μη δημοτικής έκτασης εμβαδού 82,58 τ.μ. στην οδό Φιλίππου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (αριθ. 3/2022 Α.Δ.Κ.Κ.).
 1. ΄Εγκριση εκμίσθωσης ή μη κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 25,20 τ.μ. στη πλατεία Καραϊσκάκη στην Κομοτηνή, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων χωρίς δημοπρασία.
 2. ΄Εγκριση εισόδου  – εξόδου καταστήματος σιδηρικών – υδραυλικών και βιομηχανικών εργαλείων επί δημοτικής οδού στην κτηματική περιοχή Ροδίτη.
 3. ΄Εγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Κομοτηνής στην «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και  έγκριση ή μη συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο με (1) μια μερίδα.

                                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                    ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                        ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Back to top button