ΚορυφαίαΤοπικές ειδήσεις

Κλειστά όλα τα σχολεία στον Δήμο Κομοτηνής την Παρασκευή λόγω της απεργίας των καθαριστριών

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία του Δήμου Κομοτηνής την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 , μετά από απόφαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Γιάνης Γκαράνης λόγω της 48 ωρης κινητοποίησης που πραγματοποιούν οι σχολικές καθαρίστριες με θεσμικά αιτήματα .Η σχετική απόφαση που λαμβάνει υπόψη στο σχετικό της εισηγήσεις του Προϊσταμένου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαρίνου Κωνσταντινίδη και της Δντριας Δευτεροβάθμιας Μαριγούλας Κοσμίδου είναι η παρακάτω :

Με την υπ. αριθμ.357 απόφασή του ο  Δήμαρχος Κομοτηνής, έχοντας υπόψην:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 περ. 27, με τις  οποίες ορίζεται ότι ανήκει στους Δήμους της χώρας η αρμοδιότητα της «διακοπής των μαθημάτων, λόγω εκτάκτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου»
  • Τις Διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 με τις οποίες ο Δήμαρχος προΐσταται και διευθύνει όλες τις υπηρεσίες του δήμου
  • Τη με αριθ. πρωτ. Φ.9/710 της 05-02-2020 εισήγηση του Δ/ντή Πρωτ/βάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ροδόπης, κ. Μαρίνου Κωνσταντινίδη, για μη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α/βάθμιας του Δήμου Κομοτηνής την Παρασκευή 7-2-2020και την με αριθμ. πρωτ. Φ 2.4/532 της 05-02-2020 εισήγηση της Δ/ντριας Δ/βαθμιας Εκπαίδευσης, κας Κοσμίδου Μαριγούλας,για μη λειτουργία των ημερήσιων σχολείων την Παρασκευή, 7-2-2020 και των εσπερινών από την Πέμπτη, 6-2-2020 έως την Παρασκευή 7-2-2020, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγείλει οι καθαρίστριες με συμβάσεις έργου στις 6-2 και 7-2, καθώς και της ανάγκης απολύμανσης των σχολικών μονάδων ως αποτρεπτικού μέσου της εξάπλωσης του ιού της γρίπης.

Α π ο φ α σ ί ζ ει

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α/βάθμιας και Β/βαθμιας του Δήμου Κομοτηνής την Παρασκευή 7-2-2020 και την αναστολή λειτουργίας των εσπερινών από την Πέμπτη 6-2-2020 έως και την Παρασκευή 7-2-2020.

Back to top button
Close