ΠολιτισμόςΤοπικές ειδήσεις

Κινητικότητα για την ανάδειξη του Σπηλαίου του Κύκλωπα Μαρώνειας -Αποφάσεις της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρώνειας Σαπών

Προστασία και ανάδειξη του Σπηλαίου Πολύφημου Μαρωνείας στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Στη σημερινή συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών έλαβε αποφάσεις που ανοίγουν την οδό για την προστασία και αξιοποίηση ενός σημαντικού τουριστικού-πολιτιστικού-ιστορικού πόλου του Δήμου, του περίφημου «Σπηλαίου του Πολύφημου ή του Κύκλωπα στη Μαρώνεια».
Συγκεκριμένα ψηφίσθηκε η συμμετοχή του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών σε δύο προγραμματικές συμβάσεις στις οποίες συμβαλλόμενοι φορείς είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Η πρώτη, ύψους 50.000 ευρώ έχει ως αντικείμενο την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας των αιθουσών του σπηλαίου με ονομασία «Μεγάλη Αίθουσα» και «Αίθουσα του Βωμού».
Η δεύτερη, ύψους 750.000 ευρώ έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και μελετών εφαρμογής προκειμένου να καταστεί δυνατή η προστασία, η ανάπτυξη και η βιώσιμη αξιοποίηση του σπηλαίου.
Οι αποφάσεις που αποτελούν σημείο έναρξης για την πολυδιάστατη τουριστική-πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής είναι προϊόν των παρεμβάσεων και διεκδικήσεων της δημοτικής αρχής από δημόσιους φορείς και συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας.

Back to top button