ΑυτοδιοίκησηΚοινωνία

Kέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κομοτηνής :ποια τμήματα θα λειτουργήσουν φέτος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Κομοτηνής

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενη/ο ότι ο Δήμος Κομοτηνής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κομοτηνής  μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη25Χ 
2Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων25Χ 
3Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν25Χ 
4Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων25Χ 
5Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25Χ 
6Τοπική Ιστορία25Χ 
7Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα25Χ 
8Αθλητισμός και διατροφή25Χ 
9Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός
τουρισμός
25Χ 
10Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών25Χ 
11Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας15Χ 
12Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας25Χ 
13Διοργάνωση Τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή τοπικών παραδοσιακών
προϊόντων 
25Χ 
14Χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δρας    δραστηριότητες10Χ 
15Βασικά Αγγλικά Α150Χ 
16Βασικά Γαλλικά Α150Χ 
17Βασικά Γερμανικά Α150Χ 
18Βασικά Τουρκικά επιπέδου Α150Χ 
19Βασικά Τουρκικά επιπέδου Α250Χ 
20Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25Χ 
21Βασικά Βουλγαρικά Α150Χ 
22Βασικά Βουλγαρικά Α250Χ 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://www.komotini.gr/
Μας αποστέλλετε την αίτησή σας συμπληρωμένη επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο  δελτίου αστυνομικής  ή διαβατηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση   vivkomot@otenet.gr.
Στην αίτησή σας μπορείτε να συμπληρώσετε μέχρι 2 επιλογές προγραμμάτων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 

Τηλ. : 25310 22589

Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρίτου & Στουκόπουλου, 69100 Κομοτηνή

Email: vivkomot@otenet.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Back to top button