Αγροτικά νέαΕλλάδαΚορυφαίαΤοπικές ειδήσεις

Ιλχάν Αχμέτ:δώστε περισσότερα για τα σχέδια βελτίωσης στην ΑΜΘ

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αφορμή τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των σχεδίων βελτίωσης υπέβαλε χθες ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ.Ο βουλευτής θεωρεί ότι αδικείται η Περιφέρεια ΑΜΘ από την κατανομή των κονδυλίων αφού λαμβάνει τελικά το υποπενταπλάσσιο των χρημάτων που αιτήθηκε αφήνοντας δεκάδες αγρότες εκτός του προγράμματος .Το κείμενο της ερώτησης είναι το εξής :

Θέμα:Αδικεί την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η κατανομή των κονδυλίων του  Μέτρου 4.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» για τα Σχέδια Βελτίωσης  

Στο πλαίσιο εφαρμογήςτου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» με την υπ’ αριθμ 13849/14-12-2017Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 4.1. (Σχέδια Βελτίωσης),κατανεμήθηκεαρχικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το ποσό των 28.824.929 € επί συνόλου 316.000.000 € των συνολικών διαθεσίμων πιστώσεων της συγκεκριμένης πρόσκλησης για όλη τη Χώρα. Στην Περιφέρεια ΑΜΘ υποβλήθηκαν 1.746 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης περί τα 129.239.813,28 € (σχεδόν 5πλάσιο του κατανεμηθέντος ποσού).

Όπως προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων που υποβλήθηκαν και των αιτούμενων ποσών επενδύσεων, η συγκεκριμένη πρόσκληση εμφάνισε ιδιαίτερη δυναμική στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ αποτυπώνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον των αγροτικών μας επιχειρήσεων και αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς η ενασχόληση με τη γεωργία αποτελεί μια από τις κυρίαρχες οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων της Περιφέρειας.

Άλλωστε, το συγκεκριμένο μέτρο του ΠΑΑ στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού τους, την προσαρμογή τους στις ανάγκες της αγοράς, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους προφίλ και την άμβλυνση των επιπτώσεων από την άσκηση της δραστηριότητάς τους στην κλιματική αλλαγή.

Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ είναι στο μεγαλύτερο τμήμα της μία ακριτική περιφέρεια που συνορεύει με χώρες που παράγουν ομοειδή προϊόντα σε πολύ χαμηλότερο κόστος με αποτέλεσμα την έντονη πίεση των τιμών πώλησης των παραγομένων προϊόντων.Το γεγονός αυτό καθιστά απολύτως αναγκαίο τόσοτον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη μείωση του κόστους παραγωγής με τη χρήση τόσο καινοτόμων μεθόδων καλλιέργειας, όσο και τη χρήση νέων τεχνολογιών.Τέτοιου είδους επενδύσεις έχουν προγραμματισθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους υποψήφιους επενδυτές του παραπάνω Μέτρου.

Καθίσταται επίσης αναγκαία η αναδιάρθρωση της φυτικής παραγωγής σε καλλιέργειες που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα και ανήκουν ευρύτερα στον αγροτοδιατροφικό τομέα, επενδύσεις που επίσης έχουν προγραμματισθεί από το σύνολο σχεδόν των υποψηφίων του συγκεκριμένου Μέτρου.

Σημειώνεται επίσης ότι στην περιφέρεια ΑΜ-Θ έχουν προγραμματισθεί στο πλαίσιο του Μέτρου, οι περισσότερες επενδύσεις από συλλογικά σχήματα που υπηρετούν ως επί το πλείστον τον παραπάνω σκοπό.

Αξίζει να τονισθεί επίσης η μεγάλη μείωση που έχει υποστεί η ζωική παραγωγή στην περιφέρεια από το 2011 (προηγούμενη προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης) έως σήμερα, γεγονός που επέφερε μείωση του ζωικού κεφαλαίουμεγαλύτερη του 50%. Αυτό συνέβη τόσο από την εμφάνιση καταστρεπτικών ζωονόσων όσο και των αθρόων ελληνοποιήσεωνζωικών προϊόντων από όμορες χώρες. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι μίαεικόνα απερήμωσης της υπαίθρου της ΑΜ-Θκαι ειδικά των Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών που καλύπτουν και το μεγαλύτερο τμήμα της.

 Όλα τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία την επανεκκίνηση της ζωικής παραγωγής της περιοχής μας για την οποία το Μέτρο 4.1 αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για να επιτευχθεί, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον σημαντικό αριθμό αιτήσεων που αφορούν την ζωική παραγωγή στο παραπάνω Μέτρο.

Τέλος, σημαντικός αριθμός των αιτούντων την ένταξη τους στα Σχέδια Βελτίωσης είναι Νέοι Αγρότες ενταγμένοι στο Μέτρα 112, του προηγούμενου ΠΑΑ, αλλά και στο Μέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020, που έχουν βασισθεί στην προκήρυξη του Μέτρου 4.1.1 για να επιτύχουν τους στόχους τους και να αναπτύξουν την εκμετάλλευση τους.

Για τους παραπάνω λόγους, συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ είναι μία από τις φτωχότερες της Ελλάδος και της Ευρώπης, καθίσταται απολύτως απαραίτητο να προβείτε σε μίαδίκαιηκατανομή ποσών που να ανταποκρίνεται στους σκοπούς του Μέτρου 4.1 αλλά και να δίνει λύση και σε όλα τα παραπάνω προβλήματα που έχουν αναφερθεί και αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε,

Σκοπεύετε να αυξήσετεάμεσα τα ποσά που διατέθηκαν έως σήμερα στην ΠΑΜ-Θ από την «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 4.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τα Σχέδια Βελτίωσης, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων με τρόπο τέτοιο ώστε τα ποσά αυτά να συμβαδίζουν με το ειδικό βάρος που έχει στον πρωτογενή παραγωγής της χώρας μας καθώς και τα ειδικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που διαθέτει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αποκαθιστώντας ταυτόχρονα την αδικία που υφίσταται από τις έως σήμερα κατανομές;

Ο Ερωτών βουλευτής

Ιλχάν Αχμέτ

Back to top button
Close