ΕλλάδαΚοινωνίαΚορυφαίαΤοπικές ειδήσεις

Έπρεπε να εμφανιστεί κρούσμα του ιού στη Ροδόπη για να κλείσει τις λαϊκές ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών!

Έπρεπε να σημειωθεί επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού στη Ροδόπη για να φτάσει ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών να αναστείλει την λειτουργία των λαϊκών αγορών σε Σάπες και Ξυλαγανή !

Τι κι αν οι άλλοι Δήμαρχοι της Ροδόπης είχαν από καιρό αναστείλει τις λαϊκές με κόστος φυσικά για τους παραγωγούς αλλά αίσθημα ευθύνης απέναντι στην δημόσια υγεία.

Ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών επέμενε στην λάθος απόφαση διαμηνύοντας μέσω κύκλων ότι η λειτουργία των αγορών ,υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις της νομοθεσίας είναι θεμιτή αρκεί αυτές να τηρούνται.Και πως να τηρηθούν δηλαδή αυτές όταν ο κόσμος στις λαϊκές της Ξυλαγανής και των Σαπών ,προ εβδομάδων ήταν ο ένας πάνω στον άλλο .

Η δημοτική αρχή είναι βαριά εκτεθειμένη απέναντι στους δημότες της για ένα θέμα που σε καμία περίπτωση δεν είναι ήσσονος σημασίας.

Ιδού η ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Καραγκιόζ Μουσταφά :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναστολή Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Ο. ΑΝ 7/2020

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Ο.ΑΝ. Μαρωνείας – Σαπών
έχοντας υπόψη

1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 & 6 περ. 32 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017, Τεύχος Πρώτο) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
3.Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α’).
4.Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/14-3-2020 τεύχος Α’).
5.Τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου.
6.Τις επείγουσες οδηγίες των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Εσωτερικών, της ΚΕΔΕ και του ΕΟΔΥ.
7.Το γεγονός κήρυξης πανδημίας λόγω του κορωνοϊού από τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας και την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού στα πλαίσια προάσπισης της δημόσιας υγείας.
8.Το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας ή επαρκές προσωπικό άλλων Υπηρεσιών που να μπορεί να εξασφαλίσει την ελεγχόμενη προσέλευση των Δημοτών στις λαϊκές αγορές του Δήμου, με τρόπο που να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να αποφεύγεται ο κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
9.Την με αριθμό 2058/2019 Απόφαση Δημάρχου Μαρωνείας – Σαπών περί ορισμού Αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τ.Ο.ΑΝ.) και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σ’ αυτόν.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναστολή λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών στις Σάπες και Ξυλαγανή μέχρι νεωτέρας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Ο.ΑΝ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ ΜΟΥΣΤΑΦΑ

Back to top button