ΑστυνομικάΕλλάδαΚοινωνίαΚορυφαία

Επιτέλους !Ξεκινούν τη Δευτέρα τα έργα αποκατάστασης του άθλιου οδοστρώματος της Εγνατίας Οδού από Σάπες μέχρι Κομοτηνή-Από την παλιά Εθνική Οδό ,μέσω Σαπών, η κίνηση από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή για ένα μήνα

Από την παλιά Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομοτηνής , μέσω Σαπών δηλαδή ,θα γίνεται η κίνηση των οχημάτων από θα γίνεται από τη Δευτέρα για όσους κινούνται από Αλεξανδρούπλη προς Κομοτηνή μέσω της Εγνατίας Οδού.Αιτία τα έργα που ξεκινούν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ για την αποκατάσταση του άθλιου και επικίνδυνου οδοστρώματος της Εγνατίας Οδόύ που τόσο έχει ταλαιπωρήσει διερχόμενους οδηγούς…Οι οδηγοί πλέον θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κίνησή τους το βράδυ από την παλιά Εθνική Οδό καθώς θα διέρχονται οικισμών όπου ο φωτισμός συχνά είναι ελλιπής και επί του δρόμου συχνά κινούνται αγροτικά μηχανήματα .

Τα έργα ξεκινούν την προσεχή Δευτέρα 27 Ιουλίου και θα διαρκέσουν ,εκτός απροόπτου μέχρι την 18η Σεπτεμβρίου 2020.Προσοχή λοιπόν

Η απόφαση του Αστυνομικού Δντη Ροδόπης :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

  1. Την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και απαγορεύουμε προσωρινά την κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Μέστης έως Ανατολικό Α/Κ Κομοτηνής, στην κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή και αποκλεισμό της εισόδου στην Εγνατία Οδό από Σάπες προς Κομοτηνή, τμήματα οδών που αστυνομεύονται από το Τ.Τ. Κομοτηνής, λόγω εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων 1ης φάσης για χρονικό διάστημα από 27-07-2020 έως και 18-09-2020. 
  2. Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ανωτέρω τμήμα της Εγνατίας Οδού αλλά και στους κλάδους του Α/Κ Μέστης, στους οποίους θα πραγματοποιούνται περιστασιακά, χωρίς απαγόρευση κυκλοφορίας.
  3. Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή, θα πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής. Οι οδηγοί θα προειδοποιούνται έγκαιρα με εργοταξιακή σήμανση, σύμφωνα με τη συνημμένη στο ανωτέρω 5 σχετικό, τεχνική μελέτη, προς πρόληψη και αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.
  4. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα (τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης κ.λ.π.) για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,της υπ’ άριθ. ΔΟΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/20-05-2011) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της  Εγκεκριμένης Μελέτης Σήμανσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε.
  5. Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και να μην εκτελεστούν εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων (15Άυγουστου, κ.λ.π.) ενώ σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π) και να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.

Άρθρο 2ο

  1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την Δευτέρα 27-07-2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007, και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 18-09-2020 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ.» η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. “

Back to top button
Close