ΚορυφαίαΟικονομία

Επιχειρηματικά βραβεία «Νέστωρ Τσανακλής» καθιερώνει το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Tο Δ.Σ. του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης αποφάσισε έπειτα από εισήγηση του Προέδρου Αντώνη Γραβάνη την καθιέρωση των Επιχειρηματικών Βραβείων «Νέστωρ Τσανακλής» για διακεκριμένες επιχειρήσεις της Ροδόπης, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.Τα βραβεία έχουν ως στόχο να αναδείξουν το επιχειρηματικό όραμα, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα, τη βιώσιμή ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το διεθνοποιημένο προσανατολισμό, την κοινωνική ευθύνη καθώς και τα θετικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων

.Έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ, ορίστηκε τριμελής Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από καθηγητές του τμήματος, και, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο, είναι υπεύθυνη, αφενός για τη διαμόρφωση των κατηγοριών των βραβείων μέσω ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, και αφετέρου για την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας των επιχειρήσεων. Η Επιτροπή, ελέγχοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, θα γνωμοδοτήσει στο Δ.Σ. του ΕΒΕΡ για τις επιχειρήσεις που θα βραβευτούν. Ενδεικτικά κάποιες κατηγορίες επιχειρηματικών βραβείων θα είναι οι εξής:

• Βραβείο Οικογενειακής Επιχείρησης με ιστορικό διαδοχής

• Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας• Βραβείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

• Βραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

• Βραβείο Εξαγωγικής Δραστηριότητας & Διεθνούς Παρουσίας• Βραβείο Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος και Πράσινης Ενέργειας

• Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Αντώνης Γραβάνης, σε δήλωσή του, ανέφερε τα εξής: «Βασικό μέλημα του Επιμελητηρίου είναι τόσο η ανάδειξη των καλών πρακτικών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που εν μέσω πολλαπλών κρίσεων εξασφάλισαν τη βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους, όσο και η δημιουργία προτύπων επιτυχημένων επιχειρήσεων, οι οποίες θα αποτελούν ορόσημο και για τους νέους επιχειρηματίες.»

Back to top button