ΑυτοδιοίκησηΤοπικές ειδήσεις

Εναντιώνεται ,κατά πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιάσμου στην κατάργηση των μειονοτικών δημοτικών σχολείων Θάμνας και Ριζώματος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιάσμου με το παρόν ψήφισμα δηλώνει τη
ρητή και κάθετη αντίθεση του στην με αριθμό και ημερομηνία
Φ.2.1/6762/30-07-2021 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας του
Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Θάμνας και του Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου Ριζώματος, σχολικών μονάδων εδαφικής
περιφέρειας Δήμου Ιάσμου.
Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προγενέστερο έγγραφο της ως
άνω Διεύθυνσης , με την οποία ζητήθηκε η γνώμη του Δημοτικού
Συμβουλίου και βάση της οποίας υπήρχε ενημέρωση ότι δεν θα γίνει
καμιά μεταβολή σχολικών μονάδων στον δήμο Ιάσμου για το σχολικό
έτος 2021-2022.
Ως εκ τούτου ζητούμε την άμεση άρση, ανάκληση ή τροποποίηση της
απόφασης αναστολής των εν λόγω σχολικών μονάδων Θάμνας και
Ριζώματος».
Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Βιδούρα Χρηστίνα δήλωσε παρούσα.
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου : 1) Δαλακούρας Θεόδωρος (Λάκης)
και 2) Βακιάνης Ανέστης αρνήθηκαν ψήφο για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 72/2021
Το Δημοτικό Συμβούλιο


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Back to top button