ΑυτοδιοίκησηΚορυφαία

Ειδική και Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής την Τετάρτη

Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει το Δημοπτκό Συμβούλιο της Κομοτηνής την προσεχή Τετάρτη στο Πολυλειουργικό Κέντρο .Η πρώτη στις 6μμ αφορά στην “Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής, Β΄ εξαμήνου 2022 (αριθ. 40/2023 ΑΟΕ).”

Ακολουθεί τακτική συνεδρίαση στις 6 30μμ και τα εξής θέματα :

 1. ΄Έγκριση ή μη των όρων Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά (UNICEF) για τη συνεργασία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για πόλεις φιλικές για τα παιδιά και για τους νέους  (CFCI).
 2. Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας με τετράμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στη Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του Δήμου Κομοτηνής.
 3. ΄Εγκριση ή μη της από 6/3/2023 γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 και αφορά τηντροποποίηση της Δημόσιας Σύμβασης: Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ” του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για της Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για της ανάγκες της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» {Είδη Tροφίμων & ΒΥΣ- Υποέργο 1 & 2}»
 4. Συμμετοχή ή μη στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.
 5. Έγκριση ή μη Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027.
 6. Έγκριση ή μη αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 για 1η φορά (υπ. αριθμ. 56/2023 ΑΟΕ).
 7. ΄Έγκριση ή μη έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 8. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 11/2023 Απόφασης του Δ.Σ. του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής περί τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών για το Δ΄ Τρίμηνο 2022.
 9. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 12/2023 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής περί του απολογισμού οικονομικού έτους 2022.
 10. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 13/2023 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής με θέμα: «Έγκριση ή μη αναμόρφωσης πίνακα 5Α Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής».
 11. Έγκριση ή μη για 1η φορά της μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής, οικ. έτους 2023 (υπ’ αριθμ. 7/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ.)
 12. Χορήγηση ή μη υποτροφίας του κληροδοτήματος Ν.Πίσσα και προσδιορισμός τους ύψους αυτής (υπ΄αριθ. 1/2023 απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Αξιολόγησης για χορήγηση υποτροφιών κληροδοτημάτων Ν.Πίσσα και Φ.Πολυζόπουλου.
 13. Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν Πρόστιμα ΚΟΚ.
 14.   Διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν Πρόστιμο ΚΥΕ, Μισθώματα Δημοτικών Ακινήτων και Τέλη Ακίνητης Περιουσίας.
 15. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης του πρώην ΚΕ.Φ.Ο. Θρυλορίου στον Σύλλογο Ποντίων Γυναικών Θρυλορίου.   
 16. ΄Εγκριση ή μη παραχώρησης κτηρίου ευρισκόμενου στον Οικισμό Αγίων Θεοδώρων για τη στέγαση δανειστικής βιβλιοθήκης.
 17. Αποδοχή ή μη δωρεάν παραχώρησης προς χρήση ρυμουλκούμενου οχήματος (τύπου τρέιλερ) αντιμετώπισης πλημμυρών / έντονων καιρικών φαινομένων / πολλαπλών λειτουργιών στον Δήμο Κομοτηνής  από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (δ.τ. ΔΥΟΠΠ), για τις ανάγκες πρόληψης και αποκατάστασης πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων.
 18. Αμοιβαία ανταλλαγή  θέσεων δραστηριοποίησης στην Λαϊκή Αγορά Κομοτηνής παραγωγών πωλητών.
 19. Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου εμβαδού 26,81 τ.μ. στην Πλατεία Τ.Ε.Ε. στην Κομοτηνή, για τοποθέτηση και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2023 χωρίς δημοπρασία.
 20. Μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης αγροτικού ακινήτου στη θέση “ΥΨΩΜΑ ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟΥ”.
 21. Τροποποίηση της αριθμ. 374/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής που αφορά Συγκρότηση Επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δήμου.
 22. ΄Εγκριση ή μη αποδοχής της επιχορήγησης και κατανομή της, μέσω των Σχολικών Επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες διεξήχθη ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022) (υπ΄αριθ. 2/2023 Απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
 23. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 2021-2022.
 24. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2020-2021».
 25.  Χορήγηση ή μη οριακής προθεσμίας για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2020-2021».
 26. Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων σε περιοχές ευθύνης Δήμου Κομοτηνής.

                                                                                                                                                                                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                           ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                               ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Back to top button