ΚορυφαίαΠεριβάλλον -Φύση

Είδαν μυοκάστορα στην Αρωγή-Το είδος είναι απειλή για το οικοσύστημα

Την προηγούμενη εβδομάδα (14.5.23) η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου-Βιστωνίδας- και Ροδόπης του ΟΦΥΠΕΚΑ ενημερώθηκε από κατοίκους για την παρουσία Μυοκάστορα στην περιοχή της Αρωγής στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

Ο Μυοκάστορας (Myocastor coypus) είναι υδρόβιο τρωκτικό, ενδημικό της Νότιας Αμερικής. Μεταφέρθηκε στη Βόρειο Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, για την εκμετάλλευση της γούνας του.  H εμφάνισή του  σε υγροτόπους της Ελλάδας σχετίζεται με την απόδραση ή απελευθέρωση ορισμένων ατόμων  από εκτροφεία  και την προσαρμογή τους  στο φυσικό περιβάλλον (όχθες ποταμών και υγρότοποι ).

Είναι κυρίως φυτοφάγο ζώο, τρέφεται με υδρόβια βλάστηση και ρίζες φυτών, αλλά όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, μπορεί να αναζητήσει την  τροφή του σε αγροτικές καλλιέργειες, καθώς και σε φωλιές πουλιών στο έδαφος ή σε καλαμιώνες, καθώς τρέφεται και με τα αυγά τους .

Η παρουσία του Μυοκάστορα σε προστατευόμενες περιοχές αποτελεί απειλή για την βιοποικιλότητα, αλλά και για την τοπική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τον μυοκάστορα ως έναν από τους πιο επικίνδυνους εισβολείς. Για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων των εισβλητικών ειδών στη βιοποικιλότητα απαιτεί́ται παρακολούθηση, έγκαιρη ανίχνευσή τους, μακροπρόθεσμος έλεγχος και λήψη μέτρων περιορισμού́ των συνέπειων τους. Σε αυτή την προσπάθεια πολύτιμη είναι η βοήθεια των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει  να αναφέρουν τυχόν παρατηρήσεις ή καταγραφές Μυοκάστορα:    

  • στη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου-Βιστωνίδας και Ροδόπης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) (τηλ.: 25410/96646 και 25910/51831, e-mail: mdpp.nestos-vistonis-rodopi@necca.gov.gr)
  • στα κατά τόπους Δασαρχεία.

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή ή να ταΐζουν άτομα του είδους!

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητάς τους, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Back to top button