ΚοινωνίαΤοπικές ειδήσεις

Εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κομοτηνής για το 2021

Στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου με τηλεδιάσκεψη εγκρίθηκε  το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κομοτηνής του έτους 2021, ύψους 41.762.003,56 ευρώ.

Στο Τεχνικό αυτό Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται:

  • τα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 έργα: 1.)«Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους – ενοποίηση μνημείων», 2.) Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Κομοτηνής
  • τα ενταγμένα στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ έργα.
  • το ενταγμένο στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι έργο, με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Κομοτηνής»  κ.α.

Επίσης, υπάρχουν ανοικτές προσκλήσεις, για τις οποίες συντάσσονται μελέτες από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Οπότε δεν αναφέρονται στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα έργα, μελέτες ή εργασίες από χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, διότι δεν έχουμε ακόμα εντάξεις.

  • Ως εκ τούτου το παρόν Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεχιζόμενα έργα και μελέτες, συγχρηματοδοτούμενα έργα, νέα έργα συντηρήσεων οδών (δημοτικών και αγροτικών), συντηρήσεων διδακτηρίων, κοινοχρήστων χώρων και συντηρήσεων κτιρίων ευθύνης Δήμου από ιδίους πόρους και ΣΑΤΑ.
Back to top button