ΑυτοδιοίκησηΚοινωνίαΚορυφαία

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κομοτηνής σε διακρατικό έργο για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας

Η διαχειριστική αρχή του προγράμματος URBACT IV ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στο διακρατικό έργο με τίτλο «Sharing Urban Solutions Towards Sustainable Mobility for ALL (S.M.ALL)», στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος URBACT IV – Action Planning Networks 2023 – 2025.

Επικεφαλής του έργου, που έχει διάρκεια 30  μήνες και αριθμεί οκτώ δήμους -εταίρους, είναι ο Δήμος Φεράρα Ιταλίας, ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν: ο Δήμος Στρασβούργου Γαλλίας, η Ένωση Δήμων QUADRILATERO URBANO Πορτογαλίας, ο Δήμος Λάρισας, ο Δήμος DURSKININKAI Λιθουανίας, ο Δήμος Σόφιας Βουλγαρίας, ο Δήμος Βουκουρεστίου Ρουμανίας και ο Δήμος SKOFJA LOKA Σλοβενίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι 100% από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κομοτηνής είναι 65.000 ευρώ.

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άξονα την βελτίωση της προσβασιμότητας στις πόλεις μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της υιοθέτησης καλών πρακτικών.

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ένα δίκτυο ανταλλαγής τεχνογνωσίας για τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης με την ενεργό συμμετοχή των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που σχετίζονται με τη θεματική του έργου. Το σχέδιο θα προσφέρει στις πόλεις συγκεκριμένες λύσεις στις προκλήσεις ως προς τις πολιτικές που εξετάζοντα για την προώθηση της προσβασιμότητας και θα συνδέσει τις δράσεις τους με τα ευρύτερα κονδύλια της Πολιτικής Συνοχής για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης εφαρμογής και της διαρκούς αλλαγής.

Στο πλαίσιο του έργου, ο Δήμος Κομοτηνής θα συμμετάσχει σε οκτώ διακρατικές συναντήσεις, θα διοργανώσει τουλάχιστον έξι τοπικές, θα δημιουργήσει ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης και θα υλοποιήσει το τοπικό πιλοτικό πρόγραμμα, που θα αφορά σε μια εφαρμογή για προσβάσιμες διαδρομές στην πόλη της Κομοτηνής.

Back to top button