ΑυτοδιοίκησηΚορυφαία

Δυνατότητα εξυπηρέτησης των δημοτών Κομοτηνής μέσω του gov.gr

Τη δυνατότητα παροχής νέων ψηφιακών υπηρεσιών στους δημότες του παρέχει ο Δήμος Κομοτηνής από τα τέλη Οκτωβρίου, μέσα από το σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον του gov.gr, αξιοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο που δημιούργησαν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ένταξη του Δήμου Κομοτηνής στην 1η έκδοση των Θυρίδων δίνει τη δυνατότητα έκδοσης μέσω του gov.gr των παρακάτω εγγράφων: 

Από την Θυρίδα των Κοινωνικών Δομών

✓ Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Covid-19 (Εμβολιασμός)

Από την Θυρίδα του Δημοτολογίου

✓ Πιστοποιητικό Γέννησης

✓ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

✓ Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

✓ Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών (εφόσον έχει εκδοθεί μία φορά)

Από την Θυρίδα του Ληξιαρχείου

✓ Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (γεγονότα μετά το 2013)

✓ Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (γεγονότα μετά το 2013)

✓ Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης (γεγονότα μετά το 2013)

✓ Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (γεγονότα μετά το 2013)

Από την Θυρίδα του Δήμου (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για λόγους αυτεπάγγελτης αναζήτησης)

✓ Πιστοποιητικό Γέννησης

✓ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

✓ Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

✓ Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών (εφόσον έχει εκδοθεί μία φορά)

✓ Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (γεγονότα μετά το 2013)

✓ Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (γεγονότα μετά το 2013)

✓ Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης (γεγονότα μετά το 2013)

✓ Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (γεγονότα μετά το 2013)

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο έκδοσης μπορείτε να δείτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο διαθέσιμο στην σελίδα εισόδου των θυρίδων: https://kede.services.gov.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρούν στην αναζήτηση μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/?fbclid=IwAR0WqgCu8QRszjRqsJX_b3ZhbaHPIEviOwW7xA5lTzFhhAHtkx6df5yNAVE

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής, Ιωάννης Γκαράνης δήλωσε: «Οι λειτουργίες που παρέχουν οι τέσσερις θυρίδες διευκολύνουν την καθημερινότητα των δημοτών μας, ειδικά όσων βρίσκονται εκτός πόλης ή χώρας και χρειάζονται το όποιο έγγραφο. Ο Δήμος Κομοτηνής συμβάλλει στη μετάβαση στη σύγχρονη εποχή η οποία καθοδηγείται από την κεντρική διοίκηση, αναγνωρίζοντας ότι είναι ο γρηγορότερος και ασφαλέστερος τρόπος πρόσβασης των πολιτών σε έγγραφα χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία. Ειδικά σε μια περίοδο που η τραγική υποστελέχωση που βιώνουμε προκαλεί καθημερινά προβλήματα λειτουργίας με απίστευτο φόρτο εργασίας για τους υπαλλήλους τα «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» είναι μια λύση, χωρίς βέβαια να αποτελούν πανάκεια».

Back to top button