ΚορυφαίαΟικονομία

Δωρεάν θεματικά εργαστήρια από το ΕΒΕ Ροδόπης -18 έως 21 Μαρτίου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 4 (WP4) του έργου “Empowering Businesses Seeking Growth”, με ακρώνυμο «SeeG» του Ε.Π. Interreg V-A Greece -Bulgaria 2014-2020 με MIS 5070714 , διοργανώνει ένα δωρεάν τετραήμερο θεματικών εργαστηρίων.

Τα θεματικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο ANATOLIA HOTEL (Αγχιάλου 53, 69133 Κομοτηνή) –  Αίθουσες «ΝΥΜΦΑΙΑ» & «ΘΡΑΚΗ» στις 18-21 Μαρτίου 2023.

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Σάββατο 18/03/2023

 • :00 – 12:00, θεματικό workshop «Διαχείριση καινοτομίας»

Εισηγητής: κ. Ξανθοπούλου Στυλιανή, Διδάκτωρ, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • :00-15:00, θεματικό workshop «Διαχείριση εξωστρέφειας»

Εισηγητής: κ. Κεσσοπούλου Ευτυχία, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • :00-18:00, θεματικό workshop «Κοινωνική οικονομία»

Εισηγητής: κ. Κεσσοπούλου Ευτυχία, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • , θεματικό workshop «Start-ups»

Εισηγητής: κ. Ξανθοπούλου Στυλιανή, Διδάκτωρ, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κυριακή 19/03/2023

 • :00 – 12:00, θεματικό workshop «Διαχείριση καινοτομίας»

Εισηγητής: κ. Ξανθοπούλου Στυλιανή, Διδάκτωρ, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • 09:00 – 12:00, θεματικό workshop «Αξιολόγηση ευκαιριών χρηματοδότησης»

Εισηγητής: κ. Κουζούκος Κωνσταντίνος, Στέλεχος της εταιρείας Δημοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

 • 12:00 15:00, θεματικό workshop «Διαχείριση εξωστρέφειας»

Εισηγητής: κ. Κεσσοπούλου Ευτυχία, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εισηγητής: κ. Κουζούκος Κωνσταντίνος, Στέλεχος της εταιρείας Δημοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

 • 15:00 18:00, θεματικό workshop «Κοινωνική οικονομία»

Εισηγητής: κ. Κεσσοπούλου Ευτυχία, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • 18:00 – 21:00, θεματικό workshop «Start-ups»

Εισηγητής: κ. Ξανθοπούλου Στυλιανή, Διδάκτωρ, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δευτέρα 20/03/2023

 • , θεματικό workshop «Αξιολόγηση ευκαιριών χρηματοδότησης»

Εισηγητής: κ. Κουζούκος Κωνσταντίνος, Στέλεχος της εταιρείας Δημοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

 • , θεματικό workshop «Ηλεκτρονικό εμπόριο και κυβερνοασφάλεια»

Εισηγητής: κ. Κουζούκος Κωνσταντίνος, Στέλεχος της εταιρείας Δημοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Τρίτη 21/03/2023

 • 16:00 – 19:00, θεματικό workshop «Ίσες ευκαιρίες και αρχή μη διάκρισης στις επιχειρήσεις»

Εισηγητής: κ. Κουζούκος Κωνσταντίνος, Στέλεχος της εταιρείας Δημοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

 • 19:00 – 22:00, θεματικό workshop «Ηλεκτρονικό εμπόριο και κυβερνοασφάλεια»

Εισηγητής: κ. Κουζούκος Κωνσταντίνος, Στέλεχος της εταιρείας Δημοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Πληροφορίες – Επικοινωνία

 • Κάθε συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει όσα workshop επιθυμεί, δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την παρακολούθηση των εργαστηρίων.
 • Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
 • Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται καθημερινά από 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. από την ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε  στο τηλ. 2310530995, εσωτ. 463 (Κα Παλαιολόγου Ε.)
Back to top button