ΑυτοδιοίκησηΚορυφαία

Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για τη σύνταξη Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), προκειμένου να οριστικοποιηθεί και να υποβληθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, σε συνέχεια ανοικτής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» προς τον Δήμο Κομοτηνής, η οποία έχει δημοσιευθεί και μπορείτε να τη δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://tinyurl.com/prosklisi-sbaa

Σε αυτή τη φάση έχει εκπονηθεί κείμενο Στρατηγικής το οποίο μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://tinyurl.com/memo-sbaa

Στο πλαίσιο της Διαβούλευσης που διενεργείται προκειμένου να διαμορφωθεί το οριστικό κείμενο της Στρατηγικής, είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς η συμβολή των δημοτών στη διατύπωση προτάσεων τόσο ως προς τη Στρατηγική, όσο και ως προς τα προτεινόμενα έργα προς υλοποίηση.

Στο πλαίσιο των παραπάνω ο Δήμος Κομοτηνής καλεί τους δημότες να διατυπώσουν τις προτάσεις – παρατηρήσεις τους επί της προτεινόμενης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες συνθήκες στην περιοχή, αλλά και τη στόχευση που θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρξει την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Για την υποβολή των προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο (ηλεκτρονικά διαθέσιμο στο https://forms.gle/WY4WoEd4L7JKaiWx7

 ή να επιλέξουν τη μορφή που θεωρούν προτιμότερη.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι και τις 21Αυγούστου 2023 στο γραφείο του Δημάρχου Κομοτηνής, έντυπα ή ηλεκτρονικά, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdkomot@otenet.gr. (θα ήταν προτιμότερο, εφόσον είναι δυνατόν, η υποβολή των προτάσεων και σε ηλεκτρονική μορφή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον σύμβουλο του Δημάρχου Κομοτηνής, Δήμο Ισπικούδη(τηλ. 2531352405,email: dispik@gmail.com)

Back to top button