ΚοινωνίαΤοπικές ειδήσεις

Δήμος Κομοτηνής: ποιοι απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη και ποιοι θα πληρώσουν μειωμένα

Εκπτώσεις και απαλλαγές από τέλη καθαριότητας και φωτισµού

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής 170/2020 περί «Αναπροσαρμογής ή µη συντελεστών των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισµού για το έτος 2021» απαλλάσσονται από τα συγκεκριμένα τέλη συγκεκριμένες κατηγορίες:

1.Μη ηλεκτροδοτούμενα και µη χρησιμοποιούμενα ακίνητα.

2. Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες εκτός οικισμών λόγω δυσπροσιμότητας.

3. Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

Α. Δημότες δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Οφείλουν να προσκομίσουν εγκεκριμένη αίτηση για τη χορήγηση ΚΕΑ.

Β. Άτομα ή οικογένειες με άτομα με αναπηρίες, με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω και εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ. Οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.
  • Ε1 φορολογικού έτους 2020.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4. Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες:

Α Πολύτεκνοι:

Ι. Με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ, πλήρη απαλλαγή.

ΙΙ. Με οικογενειακό εισόδημα από 20.000,01 ευρώ έως και 60.000 ευρώ, απαλλαγή σε ποσοστό 50%.

Β Τρίτεκνοι:  

Με οικογενειακό Εισόδημα έως 30.000, απαλλαγή σε ποσοστό 50%.

Οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Λογαριασμός ΔΕΗ.
  • Ε1 φορολογικού έτους 2020.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Για όσους έχουν παιδιά που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους βεβαίωση από τη Μονάδα όπου υπηρετούν.
  • Βεβαίωση μέλους από τον Σύλλογο (προαιρετικά).

Όσοι δημότες επιθυμούν να τύχουν έκπτωσης ή απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού οφείλουν να καταθέτουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο dkomot@otenet.gr. Για όποιες πληροφορίες, οι δημότες μπορούν να τηλεφωνούν στο 2531352455.

Back to top button