ΚοινωνίαΤοπικές ειδήσεις

Δήμος Κομοτηνής :νέο σάρωθρο από το “Φιλόδημ﨔-Η αξία του 200.000 ευρώ

Ο Δήμος Κομοτηνής συνεχίζοντας την ανανέωση του στόλου των οχημάτων του, προμηθεύτηκε ένα καινούριο αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο, προκειμένου ν’ ανταποκριθεί στις ανάγκες καθαριότητας του συνόλου της επικράτειας του Δήμου.

Από χθες, 19 Οκτωβρίου 2020, το νέο μηχάνημα, με χωρητικότητα κάδου σαρωμάτων από 5 έως 6 κυβικά μέτρα,χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Το σάρωθρο εκτελεί εργασίες καθαρισμού από απόβλητα δημοτικών εκτάσεων και οδών εντός κι εκτός των οικισμών στα διοικητικά όρια του Δήμου Κομοτηνής.

Η προμήθεια του αναρροφητικού σαρώθρου έγινε μέσα από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 200.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Η δημοτική αρχή, αντιλαμβανόμενη τόσο την αδυναμία των υπαρχόντων σαρώθρων να καλύψουν το σύνολο της έκτασης του Δήμου Κομοτηνής, όσο και την κοστοβόρα επισκευή τους λόγω παλαιότητας, προχώρησε στην αξιοποίηση ενός σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την τοπική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Back to top button