ΚορυφαίαΟικονομίαΤοπικές ειδήσεις

Δήμος Κομοτηνής:δηλώστε τα πραγματικά τετραγωνικά του σπιτιού σας για να γλιτώσετε πρόστιμα

 Σύμφωνα με τον Ν.4647/2019 άρθρο 51 παρ. 2: «οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου για τον υπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. του Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων, για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές από τις δηλώσεις θα υπολογίζονται και θα οφείλονται μόνο από την 01.01.2020».

          Η παραπάνω διάταξη νόμου αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία προκειμένου οι υπόχρεοι να δηλώσουν στον Δήμο όλα τα ακίνητά τους με τα σωστά τετραγωνικά χωρίς πρόστιμα και χρέωση διαφορών.

Για τον σκοπό αυτό:

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΕΙ

Τους υπόχρεους για δήλωση ακινήτων και καταβολήτελών ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και τελών καθαριότητας και φωτισμού, που:

α) έχουν διαφορές στην επιφάνεια των δηλωμένων ακινήτων τους και

β) δεν έχουν υποβάλλει δήλωση ακινήτων,

όπως το αργότερο μέχρι 31-03-2020 προσέλθουν στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας προκειμένου να υποβάλλουν:

– Δήλωση με τα ορθά τ.μ. της επιφάνειας των πάσης φύσεως δηλωμένων ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων τους.

– Δήλωση με τα ορθά τ.μ. της επιφάνειας των δηλωμένων μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων τους, (πάσης φύσεως κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως και εντός οικισμών).

– Αρχική δήλωση, για τα αδήλωτα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, (πάσης φύσεως κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως και οικισμών) για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. από 01-01-2020.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται είναι:

1) Αίτηση προς την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Κομοτηνής, τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, στην οποία να αναγράφουν: σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 παρ. 2 του 4647/2019 επιθυμούν τη δήλωση ή τη διόρθωση των τ.μ. των ακινήτων τους με τα ορθά τ.μ., σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο Ε9.Επιπλέον,  εκτός των άλλων στοιχείων, στην αίτηση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν το Α.Φ.Μ. τους, τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται, το e-mailτους, που έχουν δηλώσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, (Α.Α.Δ.Ε.) και τα τηλέφωνά τους, σταθερό και κινητό.

2) Συμβόλαιο ή οικοδομική άδεια ιδιοκτησίας.

3) Πρόσφατο λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή άλλου παρόχου, για τη διορθωτική δήλωση ή διακοπή ΔΕΔΔΗΕ

4) Ε9

5) Δήλωση ένταξης αυθαιρέτου ( σε περίπτωση που έχει γίνει υπαγωγή)

6) Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. (όταν υποβάλλεται αρχική δήλωση)

7) Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι δεν ηλεκτροδοτούνται ούτε χρησιμοποιούνται.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο:2531352455,  του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Κομοτηνής.

Back to top button