ΕλλάδαΚοινωνίαΟικονομία

Αυστηρή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας για να μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα απαιτούν τα εργατικά κέντρα της Περιφέρειας που συγκεντρώθηκαν στην Καβάλα

Συνάντηση Εργασίας ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Ε.Κ. Καβάλας, Ματίνας Τσούτσα με τη συμμετοχή των Προέδρων των Εργατικών Κέντρων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,Στάθη Ασπιώτη, ΕΚ Αλεξανδρούπολης, Παντελή Μαγαλιού, ΕΚ Κομοτηνής, Άγγελου Μπεμπεκίδη, ΕΚ Ξάνθης, Γιώργου Σαβρίδη, ΕΚ Δράμας και με την παρουσία του Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) και μέλους της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, Ανδρέα Στοϊμενίδη και του Ταμία του ΕΚ Κομοτηνής Γιώργου Χατζηαθανασίου πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Καβάλας με θέμα τα Εργατικά Ατυχήματα και Δυστυχήματα στην Περιφέρεια ΑΜΘ και ιδιαίτερα στις λατομικές μονάδες.

Αποφασίστηκαν σειρά παρεμβάσεων για τα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και ιδιαίτερα στις Λατομικές Δραστηριότητες.

Σε σχέση με τα λατομεία όπου τόσο ο αριθμός όσο και το ποσοστό των βαρέων και θανατηφόρων περιστατικών είναι ο υψηλότερος από άλλες περιοχές στην Ελλάδα και στο πλαίσιο των θέσεων της ΓΣΕΕ εξειδικεύτηκαν και τέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις:

• Η Περιφέρεια ΑΜΘ είναι η πλέον υποβαθμισμένη όσον αφορά τις Εποπτικές Αρχές και Υπηρεσίες που σχετίζονται με τα Εργασιακά Θέματα (ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, Επιθεώρηση Μεταλλείων κ.α.). Η δημιουργία νέων μονάδων και η πλήρης στελέχωσή τους για την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων είναι αδιαπραγμάτευτη

• Διαρκής Επιμόρφωση και Πιστοποίηση όλων των Εργαζομένων και των Εργοδοτών σε κάθε θέση εργασίας. Παροχή των ΜΑΠ πριν την ανάληψη εργασίας. Ένταξη δράσεων στο ΕΣΠΑ

• Αυστηρή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας ως προς τα ωράρια εργασίας (πενθήμερο, οκτάωρο κλπ) ώστε οι εργαζόμενοι να μην πιέζονται εξαντλητικά στην εργασία τους

• Δημιουργία Σχολών Εξόρυξης Μαρμάρου

• Δημιουργία και συμμετοχή των Εργαζομένων στις θεσμοθετημένες Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Επιχειρήσεων.

Σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής στα θέματα ΥΑΕ αναλύθηκαν οι Κύριες Προτάσεις Μέτρων και Πολιτικής της ΓΣΕΕ για

• Σύσταση και λειτουργία Φορέα Εκτίμησης και Ασφάλισης Επαγγελματικών Ασθενειών και Εργατικών Ατυχημάτων

• Αναβάθμιση λειτουργίας των θεσμών τριμερούς διαλόγου (Κυβέρνηση, Εργαζόμενοι, Εργοδότες): του Εστιακού Πόλου (Focal Point) και του Εθνικού Συμβουλίου για θέματα ΥΑΕ.

• Ειδικό νομικό πλαίσιο για τους τηλεργάτες

• Ένταξη του μαθήματος ΥΑΕ στο ωρολόγιο πρόγραμμα από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση

• Αναμόρφωση του συστήματος αναγγελίας και καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων καθώς και του συστήματος παρακολούθησης, αξιολόγησης και αξιοποίησης των δεδομένων

• Η κλαδική ή και γεωγραφική σύσταση επιτροπών ΥΑΕ και η αντίστοιχη εκπροσώπηση των εργαζομένων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις

Σε κάθε περίπτωση και ειδικά στην περίοδο υγειονομικής κρίσης που διανύουμε κρίνεται απαραίτητη η συνεχής επικαιροποίηση της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) των επιχειρήσεων και η διαρκής Διαβούλευση, ενημέρωση και εκπαίδευσή των εργαζομένων.

Οι επικεφαλής των φορέων που συμμετείχαν στην συνάντηση εργασίας συναποφάσισαν το πλαίσιο των επόμενων ενεργειών:

1. Μετάβαση στην έδρα της Επιθεώρησης Μεταλλείων Β. Ελλάδος και στην Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές Οκτωβρίου και σχετική παράσταση στους Προϊσταμένους των υπηρεσιών.

2. Εφ΄ όσον δεν αντιμετωπιστούν τα συγκεκριμένα ζητήματα, μετάβαση στην Αθήνα στις αρχές Δεκεμβρίου και συνάντηση με τους αρμόδιους Υπουργούς.

3. Εκστρατεία ενημέρωσης των Σωματείων της δύναμης κάθε Εργατικού Κέντρου για θέματα ΥΑΕ.

4. Εκστρατεία ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών

5. Παράσταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ

6. Συνάντηση κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στην έδρα διαφορετικού κάθε φορά Εργατικού Κέντρου για αξιολόγηση της κατάστασης και επανακαθορισμό στόχων και στρατηγικής.

7. Συνέντευξη Τύπου ύστερα από κάθε συνάντηση.

Εκφράστηκε η ισχυρή βούληση όλων μας, για συνεργασία μέχρι να μηδενιστούν τα εργατικά δυστυχήματα στην περιοχή.

Back to top button