ΑυτοδιοίκησηΚορυφαία

Άρχισαν οι αιτήσεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους-41 θέσεις στο Δήμο Μαρώνειας Σαπών

            Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε και λήγει στις 18 Μαρτίου 2022 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, για χρονικό διάστημα 8 μηνών  σε δήμους, περιφέρειες και υπηρεσίες του Δημοσίου, 25.000 ανέργων-εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

          Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr ή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση (μοριοδότηση) των αιτήσεων και την επιλογή των ωφελουμένων.

          Για το Δήμο Μαρωνείας-Σαπών οι ειδικότητες που έχουν εγκριθεί είναι οι κάτωθι:

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΣΕΣΒΑΘΜΙΔΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΥΕ2
2ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΥΕ2
3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΥΕ10
4ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝΥΕ2
5ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΥΕ15
6ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΔΕ2
7ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΔΕ2
8ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)ΔΕ2
9ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ή Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΔΕ1
10ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝΔΕ2
11ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕ1
ΣΥΝΟΛΟ 41
Back to top button