ΚοινωνίαΚορυφαίαΤοπικές ειδήσεις

Απολυμάνσεις και αντισηπτικά στα μειονοτικά σχολεία από τη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας

Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εντός των πλαισίων του φιλανθρωπικού έργου που επιτελεί όλα αυτά τα έτη και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοïού αποπεράτωσε τις εργασίες απολύμανσης όλων των Μειονοτικών Σχολείων (1ο Μ/κο, 2ο Μ/κο, 3ο Μ/κο, 4ο Μ/κο, Μάστανλη) της πόλης μας.

Έπειτα δώρισε σήμερα τoν Σάββατο 30 Μαΐου 2020, -δεκαπέντε (15) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, διακόσια πενήντα (250) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «1o Μειονοτικό σχολείο της πόλης μας, -οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν πενήντα (150) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «2o Μειονοτικό σχολείο της πόλης μας, -οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, διακόσια (200) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «3o Μειονοτικό σχολείο της πόλης μας, -δεκαπέντε (15) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν πενήντα πέντε (155) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «4o Μειονοτικό σχολείο της πόλης μας, -οκτώ (8) αντισηπτικά μεγάλου μεγέθους κοινής χρήσης, εκατόν είκοσι (120) μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων προς το «Μειονοτικό σχολείο Μάστανλη της πόλης μας, για κάλυψη αναγκών πρόληψης και καταπολέμησης κατά του κωρονοΐου.

Back to top button