ΑυτοδιοίκησηΚορυφαίαΠεριβάλλον -Φύση

Αποχετευτικό Φαναρίου-παραλιών Αρωγής -Μέσης: υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΚ και του αναδόχου

Σήμερα στις 05/08/2021 υπογράφτηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ – ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

συνολικού προϋπολογισμού  πέντε εκατομμυρίων, είκοσι δύο χιλιάδων Ευρώ και ενενήντα λεπτών (5.022.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

μεταξύ της  ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ με τον δ.τ. «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ»

και της  ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Back to top button