Κοινωνία

Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας Κομοτηνής: το πρόγραμμα των Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 26-04-2021:

07:00. Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

18:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστα­τήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σαππῶν.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ, 27-04-2021:

07:00. Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

18:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἰάσμου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ, 28-4-2021:

07:00. Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

16:00. Εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεως, πρὸς ἀποφυγή συνωστι­σμοῦ, θὰ τελεσθεῖ τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

17:00. Εἰς ἅπαντας τούς Ἱερούς Ναούς τελεῖται τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου καί ἐν συνεχείᾳ ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Πέμπτης.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά τελέσει τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ Κομοτηνῆς.

18:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατή­σει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Στυλιανοῦ Κομοτηνῆς.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ, 29-04-2021:

07:00. Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς.

Σημείωσις: Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς καί ἀπό ὥρας 06:00 ἕως 07:00 θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιά τούς ἐργαζομένους.

18:00. Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χορο­στα­τήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30-4-2021:

08:30. Αἱ Μεγάλαι Βασιλικαί Ὧραι καὶ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσει στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς.

16:00. Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου στό Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνῆς.

18:00. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστα­τήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ, 01-05-2021:

07:00. Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς.

19:30. Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως στό Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ, 02-05-02021:

20:00. Ἡ Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

21:00. Ἡ τελετή τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ:

10:30. Στόν Ἱερό Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, κατά τήν Πατριαρχική τάξη, θά λάβει χώρα ἡ ἔνδυση τοῦ Σεβασμιωτάτου, μέ τήν συμμετοχή τοῦ ἱεροῦ κλήρου, τῶν Ἱεροψαλτῶν καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ καί ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθεῖ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:

18:00. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσει κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀμβροσίας

Back to top button