ΚορυφαίαΚοινωνία

Ψυχολόγο αναζητά ο Σύλλογος Μέριμνας Αμεα Νοητικής Υστέρησης Ροδόπης οι “Αγιοι Θεόδωροι”

O Σύλλογος Μέριμνας Α.μεΑ. Νοητικής Υστέρησης Ν.Ροδόπης  «Άγιοι Θεόδωροι» ζητά να προσλάβει προσωπικό ειδικότητας:

  1. Μία θέση ψυχολόγου  

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Δευτέρα 15/4/2024, με τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Αίτηση.
2.Βιογραφικό Σημείωμα.
3.Αντίγραφο πτυχίου.
4.Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

5.Βεβαίωση προϋπηρεσίας και συστατικές επιστολές όπου υπάρχουν.

Θα συνεκτιμηθούν στοιχεία προσωπικότητας, χαρακτήρα και ευαισθησίες, καθώς και προηγούμενη προϋπηρεσία σχετική με Άτομα με νοητική αναπηρία.

Παρακαλούνται  οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους  στα  γραφεία του συλλόγου (Αγρόκτημα Υφαντών Δήμου Κομοτηνής, Κομοτηνή 69100) ή  να  τα αποστείλουν  στο info@syd.gr.

Tα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Για τον Σύλλογο Μέριμνας Α.μεΑ. Νοητικής Υστέρησης Ν.Ροδόπης  «Άγιοι Θεόδωροι» 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Back to top button