ΑυτοδιοίκησηΚορυφαία

Τρεις νέες συμβάσεις με τον Δήμο Ξάνθης υπέγραψε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΕ” του Δήμου Κομοτηνής

Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.»με τίτλο:

  • «Ωρίμανση του έργου: Ανάπλαση Πλατείας Διοικητηρίου και οδού Μπένη Δήμου Ξάνθης»
  • «Ωρίμανση του έργου: Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και διαμορφώσεις περιβάλλοντος οδικού δικτύου»
  • «Ωρίμανση του έργου: Ανέγερση Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ξάνθης»

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» και ο Δήμος Ξάνθης,συνεχίζοντας την αποδοτικήσυνεργασία που έχουν εδραιώσει και στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης του Δήμου για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του ΠΕΠΑΜΘ 2021-2027, υπογράφουν τρειςνέες Προγραμματικές Συμβάσεις, που αφορούν τηνωρίμανση των έργωνγια την ανάπλαση της Πλατείας Διοικητηρίου  και της οδού Μπένη,  την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του περιβάλλοντος οδικού δικτύου και την ανέγερση του νέου Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού στην πόλη της Ξάνθης.

Ο Δήμος Ξάνθης, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανασχεδιασμού του δημόσιου χώρου στο κέντρο της πόλης της Ξάνθης, σχεδιάζει παρεμβάσεις για την ανάπλασηδύο κεντρικών πλατειών και συγκεκριμένα της Πλατείας Διοικητηρίου και της παρακείμενης οδού Κων. Μπένη και της Πλατείας Ελευθερίας με διαμορφώσεις στο περιβάλλον οδικό δίκτυο. Τα έργα αφορούνστην αισθητική ενοποίηση των χώρων σε κάθε πλατεία  και στη λειτουργική τους αναβάθμιση, μέσω του εκσυγχρονισμού των χρήσεων, της ένταξης χώρων πρασίνου και της βελτίωσης της προσβασιμότητας. Τα έργα θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της ταυτότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σημείων παρέμβασης και στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής.

Ο Δήμος Ξάνθης, με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των δημοτών του και την εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους τομείς της παιδικής μέριμνας και της προσχολικής αγωγής, προγραμματίζει την ανέγερση νέου κτιρίου στέγασης του Α΄Βρεφονηπιακού Σταθμού. Ο νέος χώρος του Βρεφονηπιακού σταθμού, που θα δύναται να φιλοξενήσει 70 βρέφη και 60 νήπια, προβλέπεται να κατασκευαστεί με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και πρότυπα, προσαρμοσμένος στις ανάγκες τους, βάσει των ισχυόντων κανονισμών λειτουργίας.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.», επιτελώντας τους καταστατικούς του σκοπούς για επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ,θα συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση του έργου του Δήμου Ξάνθης,αναλαμβάνοντας την εκπόνηση όλων των απαραίτητων τεχνικών μελετώνκαι την εκτέλεση των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση των εν λόγω έργων.

Ο Πρόεδρος της Κ.ΚΑΡΑΘΕΩΡΗ Α.Ε. Αθανάσιος Λάπατας, με αφορμή την υπογραφή των συμβάσεων, δήλωσε: «Με την υπογραφή των τριών νέων συμβάσεων για τα έργα ανάπλασης στις δύο πλατείες στο κέντρο της Ξάνθης και την ανέγερση του νέου Α΄ Βρεφονηπιακού σταθμού, συνεχίζεται η αποδοτική συνεργασία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ με τον Δήμο Ξάνθης.Παράλληλα αποδεικνύεται ότι η εταιρεία μπορεί να καταστεί χρήσιμος συνεργάτης, στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων, που αποτελούν μέρος μίας ολόκληρης στρατηγικής ανάπτυξης, όπως η ΒΑΑ του Δ. Ξάνθης.»

Back to top button