Περιφερειακές εκλογές 2023Κορυφαία

Τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα στη συνάντηση της Κρίστας Κουτσογιάννη με το ΓΕΩΤΕΕ Θράκης και την ΠΑΜΘ

Με τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Θράκης του ΓΕΩΤΕΕ Γιάννη Αμαξόπουλο και τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΑΜΘ Νίκο Κολάτσο συναντήθηκε σήμερα η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος Ροδόπης με τη “Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση Κρίστα Κουτσογιάννη.

Η ίδια ανάφερε σε σχετική ανάρτηση :

“Ιδιαίτερα χρήσιμη και παραγωγική ήταν η συνάντηση με τους κ. Ι. Αμαξόπουλο, Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ Θράκης και Ν Κολατσο Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ .

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη νέα ΚΑΠ, ζωτικά έργα υποδομής,την αγροτική ανάπτυξη εν γένει με προγράμματα, την βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των μορφών γεωργίας και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών, βελτιώσεις αγροτικών δρόμων, δηλώσεις καλλιέργειας, την μεγάλη ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών.

Στόχος είναι οι δράσεις αγροτικής ανάπτυξης να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η ανανέωση των γενεών, και παράλληλα να συνεχιστεί η παροχή στήριξης προς τους γεωργούς στο πλαίσιο ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα.” κατέληξε

Back to top button